Zes personen Koninklijk Onderscheiden in Waadhoeke *67 foto’s*

0

Zes personen Koninklijk Onderscheiden in Waadhoeke tijdens Lintjesregen 2021

In de gemeente Waadhoeke zijn dit jaar zes personen die een Koninklijke Onderscheiding ontvangen tijdens de Lintjesregen. Eén persoon wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vijf personen ontvangen de titel Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het bijzondere is ook dat er onder de gedecoreerden een echtpaar is. Burgemeester Marga Waanders reikte hen allen de Koninklijke versierselen uit op maandag 26 april. U vindt hier een overzicht van de gedecoreerden.

Bijzondere uitreiking in ‘rijdende huiskamer’

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus is het helaas niet mogelijk om in het gemeentehuis een feestelijke bijeenkomst te organiseren. De decorandi kregen op een heel bijzondere manier de Koninklijke onderscheiding thuis overhandigd. Burgemeester Marga Waanders ging in een speciale ‘rijdende huiskamer’ de gedecoreerden thuis bezoeken. De huiskamer is volledig ‘coronaproof’ ingericht en wordt met trekker en chauffeur naar de diverse adressen gereden. Familie en overige belangstellenden kunnen de uitreiking via een speciale videoverbinding op afstand volgen.

Frans Dijkstra (73), Bitgum, Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De heer Frans Dijkstra was van 1980 tot 1985 bestuurslid van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Van 1985 tot 1992 was de heer Dijkstra penningmeester van Kaatsvereniging OKK in Bitgum. Van 1992 tot 1997 was decorandus secretaris van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB. Van 1998 tot 2013 was de heer Dijkstra voorzitter van begrafenisvereniging De Lêste Eare, later gefuseerd tot De Ferbining. Sinds 2009 is de heer Dijkstra commissielid en secretaris van Kaatsvereniging OKK in Bitgum.

Van 2010 tot 2017 was decorandus bestuurslid van Stichting Behoud Monumenten Menaldumadeel.
In 2011 en 2012 was de heer Dijkstra toernooidirecteur en secretaris van Stichting WK Kaatsen 2012. Van 2011 tot 2019 was de heer Dijkstra secretaris, coördinator van de vrijwilligers en verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van het Kaatsmuseum in Franeker.

Van 2012 tot 2017 was Dijkstra voorzitter van IJsverenging De Trije Doarpen. Sinds 2012 is de heer Dijkstra voorzitter van Stichting Ons Dorpshuis in Bitgum.

Jelke Hoekstra (72), Franeker, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hoekstra was van 1970 tot 1983 scheidsrechter van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond KNKB. Sinds 1977 voert decorandus al de functie uit van koster van de Rooms Katholieke Parochie in Franeker. Sinds 1982 is de heer Hoekstra scheidsrechter bij de zogeheten ‘Politie PC Kaatspartij’ in Franeker. Politiemensen uit de hele regio doen ieder jaar mee aan deze kaatspartij.
Vanaf 1997 is de heer Hoekstra vrijwilliger bij de zogeheten “Bouma-ploeg” tijdens diverse festiviteiten in Franeker. Deze ploeg helpt tijdens evenementen met onder andere opbouwen en opruimen. Sinds 2013 is de heer Hoekstra ook vrijwilliger bij Veilig Verkeer Nederland, hier helpt hij mee met fietskeuringen tijdens de fietsexamens voor scholieren. Sinds 2014 is de heer Hoekstra ook mede beheerder van het Rooms Katholieke Parochiecentrum in Franeker.

Ben Scheepstra (63), Franeker, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Scheepstra was van 1980 tot 2005 een van de drijvende krachten achter het Sinterklaassprookje in Franeker.  In eerste instantie deed de heer Scheepstra mee als speler, later werd hij ook regisseur en inspirator voor andere spelers. Van 1985 tot 2000 was decorandus actief voor Volleybalvereniging ACTA in Franeker. Hier was de heer Scheepstra teamleider, organiseerde hij toernooien en jeugdactiviteiten. Sinds 1990 is de heer Scheepstra leadzanger van De Nije Knipers.
Samen met 4 andere bandleden verzorgt de band kleinschalige optredens. De opbrengsten die uit deze optredens voortkomen zijn voor diverse goede doelen.

Leny Peters (70), Bitgum, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Peters is sinds 1976 collectant voor diverse stichtingen en goede doelen. Een aantal van deze collectes coördineert mevrouw ook. Van 1979 tot 2002 was decoranda bestuurslid en vrijwilliger van Gymnastiekvereniging OSS. Mevrouw vervulde diverse bestuurstaken, onder andere voorzitter en secretaris. Later fuseerde deze vereniging tot TOSS en weer later naar het huidige Dynamiek. Sinds 1980 is mevrouw Peters actief vrijwilliger en lid van de Rooms Katholieke Kerk in
St.-Annaparochie. Mevrouw heeft 9 jaar in het parochiebestuur gezeten en verrichtte o.a. hand en spandiensten tijdens uitvaartdiensten. Sinds 2000 is mevrouw bestuurslid en vrijwilliger bij Muziekverenging Harmonie in Bitgum. Mevrouw Peters was 9 jaar bestuurslid en vervulde diverse taken. Onder andere coördineerde zij het ophalen van het oud papier, zette zij allerhande acties op touw en organiseerde zij huiskamerconcerten. Sinds 2014 is mevrouw secretaris van Caritas, een parochiële instelling die hulp biedt aan mensen aan de onderkant van de samenleving. 

Jacob Stornebrink (88) en Tiny Stornebrink-Hogeling (84), Dronryp, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer en mevrouw Stornebrink hebben beide gezamenlijk veel activiteiten ondernomen.

Vanaf 1957 was de heer Stornebrink actief op diverse terreinen. In de periode 1968-2006 was de heer Stornebrink actief voor de Heilige Jacobusparochie NW Friesland. Hij was onder andere koorlid, lid van de restauratiecommissie, hij bezocht zieken en ouderen en verzorgde het vervoer van kerkgangers. Vanaf 1972 stelt de heer Stornebrink vanuit zijn functie als eigenaar van een bouwbedrijf allerhande materialen aan verenigingen in Dronryp ter beschikking. Sinds 1968 zamelt decorandus goederen in waarvan de opbrengst ten goede komt aan stichtingen en goede doelen. Van 1980 tot 2002 was de heer Stornebrink ieder jaar ook nog chauffeur tijdens het jaarlijkse uitje voor bejaarden in Dronryp. Van 1982 tot 1994 was de heer Stornebrink begeleider van het F jeugdelftal in Dronryp. Van 1992 tot 2012 was de heer Stornebrink actief voor Stichting Friesche Molens. Hij deed het onderhoud, restauraties en voerde inspecties uit.

Tiny Stornebrink-Hogeling was van 1978 tot 2019 actief voor Rooms Katholieke Kerkgemeenschap Maria Geboorte, nu Jacobus de Meerdere. Mevrouw verzorgde de was van het kerkelijk linnengoed, was van 1980 tot 1986 lectrice en ook had ook het sleutelbeheer van de kerk.  Gedurende 1985 tot 2018 verzorgde decoranda de bloemen voor de kerk, zowel voor de erediensten als ook voor huwelijks-en begrafenisdiensten. Van 1990 tot 1996 was mevrouw  vicevoorzitter van het kerkbestuur, de eerste vrouwelijke kerkbestuurder binnen de parochie.
Vanaf 1995 was mevrouw ook actief voor De Missie. Zij organiseerde het ‘verbandrollen’. Van 1979 tot 2006 was mevrouw beheerder van het Parochiehuis. Het werk bestond hier uit het beheer, de inkoop, verkoop, plannen, vergaderen en de administratie. Van 1999 tot 2016 was mevrouw ook actief voor De Zonnebloem. Mevrouw bezocht zieken en alleenstaanden en zette diverse activiteiten op.

© Fotograaf Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!