WOZ-waarde: gratis bezwaar maken

0

Rond 26 februari valt voor de inwoners van de gemeente Waadhoeke weer de aanslag gemeentelijke belastingen op de deurmat, een schrik voor velen. Daarin is ook de WOZ-waarde bepaald. Is deze volgens u niet juist? Dan kunt u bezwaar maken, hieraan zijn geen kosten verbonden. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, dan past ze deze graag voor u aan en als het nodig is, dan komt een taxateur het een en ander ter plaatse beoordelen en aanpassen. Ook hier zijn geen kosten aan verbonden.

Zó maakt u gratis bezwaar tegen uw WOZ-waarde:

Bekijk uw taxatieverslag op Mijnoverheid.nl. Bepaal of u het eens bent met de WOZ-waarde. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem telefonisch contact op met de gemeente. Mocht u er telefonisch niet uit komen, dien dan een bezwaarschrift in. Schriftelijk een bezwaarschrift indienen kan natuurlijk ook.

Bureau inschakelen?

Niemand wil te veel belasting betalen, dat is logisch. Daarom is ‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarde via een no cure no pay bureau steeds meer in trek. De belofte van deze bureaus is dat u alleen hoeft te betalen als zij de dienst tot een goed einde hebben gebracht. Dat klinkt mooi, maar hoe werkt dat nu eigenlijk?

Kostenvergoeding

Een no cure no pay bureau komt in aanmerking voor een kostenvergoeding als zij een zaak indienen waarvan het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde is gewijzigd. Deze kostenvergoeding is in regelgeving vastgelegd.

In de praktijk betekent dit, dat als de gemeente de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,- aanpast, dit een vermindering van de aanslag oplevert van ongeveer € 14,-. Het no cure no pay bureau ontvangt voor zijn werkzaamheden (een vergoeding voor het taxatierapport meegerekend) een bedrag van ongeveer € 740,- van de gemeente. De gemeente maakt dus veel kosten als deze no cure no pay bureaus voor u bezwaar maken.

Gratis is niet gratis

Uiteindelijk betaalt u, samen met alle woningeigenaren binnen de gemeente, een prijs voor het bureau dat u inhuurt. ‘Gratis’ is in dit geval dus helemaal niet gratis. Dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

Gemeente Waadhoeke handelt alle bezwaren op dezelfde manier af. Wij maken geen onderscheid tussen een bezwaar dat u maakt, of dat een no cure no pay bureau maakt. Net als u willen wij dat de WOZ-waarde klopt. Ze helpen u daarom graag.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!