Wonen in Waadhoeke nieuws.

0

Afgelopen week vergaderde de gemeenteraad van Waadhoeke. Naar aanleiding daarvan is er nieuws op het gebied van wonen, namelijk:

  • Op voormalige locatie Otto Clantschool in Boksum komen woningen
  • In Berlikum zullen seniorenwoningen gemaakt worden

Woningbouw op voormalige locatie Otto Clantschool in Boksum

Voor de locatie van de  Otto Clantschool in Boksum is een nieuwe invulling gevonden. Samen met de inwoners van Boksum, dorpsbelang ontwikkelbureau BruZan en de gemeente is er gekomen tot een plan dat voldoet aan de wensen van de inwoners. Er zullen zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd worden, waarbij de ontwikkelaar voorrang kan geven aan de inwoners van Boksum. Het voormalige schoolgebouw zal hiervoor worden gesloopt en plaats maken voor woningen. De daken van de te realiseren woningen zijn te herleiden naar de dakenstructuur van de  school, als knipoog en herinnering aan de Otto Clantschool. 

Kleiner wonen Berltsum

In Berlikum zullen een tiental vrijstaande (uitbreidbare) seniorenwoningen gerealiseerd worden op de voormalige locatie van OBS Lyts Libben. De werkgroep Kleiner Wonen Berltsum heeft reeds een ontwikkelaar in de arm genomen die de woningen gaat realiseren. De woningen worden geplaatst rondom het groen. De groene binnenruimte wordt gemaakt door de werkgroep zelf samen met de Stichting Hemmemapark. Deze tuin wordt voor iedereen  toegankelijk, met verschillende beplanting en bankjes – om ontmoetingen te bevorderen.
In het plan staat daarnaast ook verbetering van de bestaande openbare ruimte gepland. Zo wordt de K.J. van den Akkerstrjitte iets gedraaid en zal het huidige voetpad aan de zuidzijde van de Kwekerijleane worden doorgetrokken, zodat vooral schoolkinderen niet hoeven over te steken  naar school.

foto komt uit de agendapunten van de gemeenteraad

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!