Winsum krijgt nieuwe riolering

0

In juli beginnen de werkzaamheden voor de vernieuwing van een deel van de riolering in Winsum. Voormalig gemeente Littenseradiel had hiervoor een plan gemaakt. Gemeente Waadhoeke heeft het plan samen met de omwonenden en omliggende bedrijven aangescherpt.

Bewoners van de Kleasterdyk in Winsum ervaren momenteel overlast door de verouderde riolering. Er is lekkage in de rioolbuizen waardoor het voetpad verzakt. Ook ontstaat er bij forse regenbuien wateroverlast.

Planning werkzaamheden

Maandag 1 juli beginnen de werkzaamheden voor het uitbreiden van het bestaande  regenwaterriool bij de Sint Michaelsberch in Winsum. De werkzaamheden duren naar verwachting 3 weken. De bedrijven en aanwonenden hebben minimaal last van deze werkzaamheden. Het extra regenwaterriool zorgt voor minder belasting van de riolering in de dorpskern. Ook aan de Kleasterdyk wordt een regenwaterriool aangebracht. Dit riool komt uit de sloot, dat weer beter is voor het milieu.

In de loop van juli wordt voor de Kleasterdyk bekeken welke bedrijven de werkzaamheden aan het reguliere riool het beste kunnen uitvoeren. De daadwerkelijke uitvoering begint dan in augustus 2019. De omwonenden en omliggende bedrijven zijn al op de hoogte gesteld door middel van een informatieavond. Voor aanvang van de werkzaamheden zullen zij door een brief verder worden geïnformeerd.

Werkzaamheden

Waar mogelijk wordt het nieuwe riool in de berm aangelegd. De bestaande asfaltverharding is  namelijk van goede kwaliteit. Ook geeft dit de kans om het voetpad volledig te vernieuwen. Tijdelijk worden 6 bomen verwijdert. Na de werkzaamheden worden deze bomen weer teruggeplaatst. Ter hoogte van bedrijf DeWulf (Miedema) komt het nieuwe riool wel onder de weg. Op het verzoek van de aanwonenden komt het voor de werkzaamheden verwijderde asfalt weer terug.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!