Wie wordt de Ster van Waadhoeke?

0

Geef hem of haar op!

Ieder jaar benoemt de stichting Ster van de Elfsteden een inwoner van de gemeente Waadhoeke tot ‘Ster van Waadhoeke’. Dit gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Deze eretitel is bestemd voor inwoners die zich op buitengewone en onbaatzuchtige wijze inspannen voor de samenleving.

Junior Ster

Sinds 2015 is er ook de benoeming van een ‘Junior Ster’, voor jongeren onder de 23 jaar die vrijwilligerswerk verrichten of zich anderszins verdienstelijk hebben gemaakt.

Wie verdient deze blijk van waardering?

Kent u iemand die deze blijk van waardering verdient? Geef deze persoon dan vóór 1 januari 2019 op via het formulier op de website www.stervanwaadhoeke.nl. Uit alle aanmeldingen kiest een speciaal geselecteerde, onpartijdige en in het geheim opererende commissie de uiteindelijke ‘Ster en Junior Ster van Waadhoeke’.

Zilveren lepel en horloge

Naast de eretitel, ontvangt de Ster een zilveren lepel met inscriptie, die speciaal voor dit initiatief is ontworpen. De Junior Ster ontvangt een fraai vormgegeven horloge.

Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op 8 januari 2019 van 18.00 tot 20.00 uur op het gemeentehuis in Franeker. De Ster van Waadhoeke is een initiatief van de Stichting Ster van de Elfsteden en de gemeente Waadhoeke.

Vragen?

Meer informatie? Mail of bel gerust met Karin IJsbrandy, Beleidsadviseur Economische zaken, Recreatie & Toerisme. Contactgegevens; 0517-380 343, k.ijsbrandy@waadhoeke.nl.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!