Wethouder Haarsma opent huiskamerbibliotheek van OBS de Oanset Ried

0

Op 6 oktober opent wethouder Nel Haarsma van Gemeente Waadhoeke de huiskamerbibliotheek van Ried, gevestigd in OBS de Oanset. Door de kleine bibliotheek in het dorp, ontwikkeld door dorpsbewoners en de bibliotheek, zijn boeken altijd dichtbij. Dat helpt bij het ontwikkelen van de taalvaardigheid van kinderen én volwassenen. “Als school geven we natuurlijk taalonderwijs aan kinderen en er is een Bibliotheek op school, maar ze leren zoveel beter lezen als thuis ook gelezen wordt. Daarom is het mooi dat we dit als dorp kunnen doen.”

De school, onderdeel van Elan Onderwijsgroep, werkt samen met Bibliotheken Noord Fryslân. Zo heeft de school een grote collecte kinderboeken en komt er regelmatig een leesconsulent van de bibliotheek op school om over boeken te praten, kinderen de mooiste boeken te tippen en leerkrachten te ondersteunen bij het leesonderwijs. En nu komt daar nog het project Sterk met Taal bij, dat door school, de bibliotheek én enthousiaste ouders samen gedaan wordt. Het doel van dit project is het vergroten van leesvaardigheid en taalontwikkeling, omdat dit mensen helpt bij deelname aan de maatschappij. Volgens wetenschappelijk onderzoek is dit belangrijk. Directeur Nico Woudwijk van OBS de Oanset vertelt hierover. “In verhouding met landelijke cijfers ervaren mensen in onze regio meer uitdagingen op dit gebied. Door op een laagdrempelige plek veel met taal bezig te zijn hopen we ook hierin ons steentje bij te dragen aan het dorp.”

Herkennen

Voor de school is het belangrijk dat kinderen ook thuis gestimuleerd worden om te lezen. Dat er simpelweg boeken in huis zijn en dat ouders ook eens met een boek op de bank zitten, helpt. Daarom is het mooi dat er in Ried niet alleen een grote collectie kinderboeken op school staan, maar ook boeken voor volwassenen. “Het is bewezen dat kinderen sneller taalvaardigheden ontwikkelen als ze thuis in aanraking komen met taal en tekst. Dat proberen we met dit initiatief te stimuleren. We hopen natuurlijk dat mensen boeken gaan lenen én lezen. Maar je kunt ook gewoon even binnenlopen of deelnemen aan de activiteiten die worden georganiseerd.” Nico zet ook in op bewustwording. “We willen mensen tips geven om uitdagingen met taal te herkennen, zodat ze doorverwezen kunnen worden naar bijvoorbeeld de bibliotheek. Daar worden goede cursussen gegeven waar je echt wat aan hebt.”

Samenwerking met bibliotheek

Rondom de organisatie van de huiskamerbibliotheek in Ried blijkt de meerwaarde van de samenwerking tussen de school en de bibliotheek. Nico vertelt hierover: “De bibliotheek helpt ons met het opzetten van de bieb, we hebben bijvoorbeeld veel boeken gekregen. Ook activiteiten die normaal in de grotere bibliotheken aangeboden worden, komen ook naar Ried. Bijvoorbeeld het Digi-Taalhuis, waar mensen op een prettige manier geholpen worden met taal. Maar natuurlijk letten we ook op andere activiteiten die we als school belangrijk vinden, bijvoorbeeld rondom digitale ontwikkelingen. Dan is het fijn om als school en de bibliotheek samen te werken aan dit belangrijke onderwerp.”

Maar ook de samenwerking met het dorp is belangrijk voor de school en de bibliotheek. Nico: “Als school staan we midden in het dorp. Daarom hebben we bewoners uit Ried betrokken bij het initiatief.’ Ook de bibliotheek wil nog dichterbij de komen. Natuurlijk zijn de grote bibliotheken van Franeker en Dronryp dichtbij, maar een eigen, kleine bibliotheek in het dorp maakt de drempel om een boek uit de kast te pakken nóg lager. Wie in Ried iets wil lenen, heeft daar trouwens geen pasje voor nodig. Gewoon lenen en weer terugbrengen op goed vertrouwen dus. ‘De verbinding met wat er in het dorp nodig is, daar hebben we als school veel aan. In een tijd waarin veel voorzieningen wegvallen in kleine dorpen, zijn we blij om juist iets belangrijks terug te geven!” 

De opening van de huiskamerbibliotheek door wethouder Nel Haarsma vindt plaats op woensdag 6 oktober om 12.00 uur.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!