Wethouder en Coop Winsum geven een ‘slinger’ aan verduurzaming MKB

0

Foto © Joachim de Ruijter

Wethouder Jan Dijkstra trapte maandagmiddag samen met Jetske Tolsma van Coop Winsum af voor het project ‘Zakelijk Verduurzamen’. Dat deden ze door een slinger te geven aan het ‘rad van verduurzaming’. Dit rad staat symbool voor de keuzes die een ondernemer kan maken om zijn of haar bedrijf te verduurzamen. Er valt veel te winnen!’ in de gemeenten Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke.

De overheid streeft naar vrijwel nul CO2-uitstoot in 2050. Dit betekent dat we geleidelijk overstappen op alternatieven voor steenkool, aardolie en aardgas, zowel voor onze energievoorziening als voor ons vervoer. De overheid zelf, particulieren en bedrijven: iedereen moet iets doen, zoals het plaatsen van LED-verlichting en zonnepanelen en het afbouwen van het aardgasverbruik. De vraag is dus niet meer of je moet bijdragen aan de energietransitie, maar hoe en wanneer.

Om het voor bedrijven interessant te maken om hiermee aan de slag te gaan, is het project ‘Zakelijk verduurzamen. Er valt veel te winnen!’ gestart in Harlingen, Leeuwarden en Waadhoeke. Ondernemers in deze gemeenten krijgen 50% korting op onafhankelijk advies over hoe ze duurzamer kunnen ondernemen. Dat advies wordt verzorgd door de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en gaat bijvoorbeeld over energie besparen, aardgasloos verwarmen, rendementsberekeningen voor zonnepanelen, elektrisch vervoer en fossielvrij ondernemen. Duurzaam ondernemen levert meerwaarde op, zowel financieel als voor het milieu én het imago. Voor de uitvoering wordt er nauw samengewerkt met én doorverwezen naar lokale installateurs.

Jan Dijkstra: “Waadhoeke is drok dwaande mei de útfiering fan de duorsumensaginda dy’t fan’t simmer fêststeld is troch ús rie. Ûnder it opstellen fan de aginda ha wy mei in soad minsken praten. Fan ûndernimmers krigen we faak werom dat wy foar in dúdlik loket soargje moatte, wer’t sy mei fragen oer ferduorsumjen terjocht kinne. Neffens my slút dit projekt tige goed oan by dizze winsk. Mei de Freonen fan Fossylfrij Fryslan en de gemeenten Harns en Ljouwert binne we it projekt begûn.

Ûndernimmers kinne harren advisearje litte oer duorsume enerzjyfoarmen, fossylfrij ferfier en beskikbere subzydzjes, nim it mar op. Eins kinne se mei alle fragen oer harren bedriuw en duorsumens by it projekt telâne. As gemeente fergoedzje wy de helte fan de advyskosten, ik soe sizze: wês der by ûndernimmers.”

Ook Jetske Tolsma van Coop Winsum is ervan overtuigd. Duurzaam ondernemen betekent niet alleen een lagere energierekening, maar ook verbetering van je bedrijfsvoering en een gezondere werkomgeving. Zij heeft zelf energieadvies ontvangen en raadt ondernemers aan ook gebruik te maken van de expertise van anderen. “Doe er je voordeel mee en zet dan concrete stappen. Waar een wil is, is een weg! Toekomstbestendig, passie, financiële overwegingen, grote stappen, kleine stappen: het maakt niet uit, alle stappen brengen je verder in de verduurzaming van je bedrijf.”

Kijk voor meer informatie op fossylfrijfryslân.frl/veeltewinnen of bel met Marlies Ballermans 088 – 30 30 345 of Age Knol 06 – 55 81 0 304.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!