Wethouder Boukje Tol opent Jeu des Boulesbaan in Professorenwijk *foto’s*

0

Opening Jeu des Boulesbaan in Professorenwijk Franeker, dor wethouder Boukje Tol.

Geschiedenis:

In 2019 tijdens het project Positieve gezondheid bleek dat er in de Professorenwijk behoefte was aan de mogelijkheid om Jeu des Boules te spelen en wat begon als een klein groepje op een door de Gemeente Waadhoeke beschikbaar gesteld grasveld achter in de wijk ging al snel, vanwege grote belangstelling, op in een grotere groep. Er is toen een technische groep ontstaan van een aantal deelnemers van het eerst uur, die de schouders eronder hebben gezet om tot een vaste donderdagmiddag te komen waarop mensen uit de wijk konden deelnemen.

Het grasveld was niet echt geschikt vanwege de vele hobbels en bulten, Zo ontstond de wens om tot een meer “professioneel” veld te komen. Waar in het begin de contacten met de Gemeente wat stroef verliepen kwam mede door de inzet van  wethouder Boukje Tol en de nieuw toegewezen buurtwerker Paulien de Graaf, de boel in een stroomversnelling. Kern met Pit heeft het initiatief ook goed ondersteund en de wijkraad en de technische commissie met raad en daad ondersteund.

Lieuwe maakte een eerste schets zodat eventuele sponsoren zich een beeld konden vormen. Vervolgens heeft Auke een nieuwe tekening gemaakt waarmee de wijkraad op pad kon om offertes aan te vragen. Uiteindelijk kwam de offerte van de firma Westra uit Franeker het beste in de buurt van de wensen van wijkraad en technische commissie.

Door de Gemeente is vervolgens een gebruikersovereenkomst opgesteld, die door eigen juridische ondersteuning van Annalies en Jaap werd beoordeeld en in overleg aangepast is.

Vervolgens kon, nadat de benodigde gelden beschikbaar gesteld waren de opdracht verstrekt worden aan de Fa. Westra die heel snel de baan gerealiseerd heeft, zodat er in Mei al gestart kan worden met de competitie op donderdagmiddag.

Het veld is gerealiseerd op initiatief van de Professorenwijk , medewerking door en geldelijke bijdragen zijn beschikbaar gesteld door:

  • Gemeente Waadhoeke
  • Kern met Pit
  • De Friesland zorgverzekeraar
  • Accolade
  • Buurtfonds
  • Huurdersvereniging Franeker
  • De Skule Franeker
  • Albert Heijn Franeker
  • Regiobank Folkertsma Financiële Dienstverlening Franeker.
  • De kerk aan de Prof. Holwerdastraat.

Het resultaat mag er wezen en op zaterdagmorgen 7 mei is de baan officieel geopend, na de openingsspeech van voorzitter wijkraad Heleen, door wethouder Boukje Tol, middels het werpen van de eerste bal.

Daarna kon er door belangstellenden gespeeld worden. Veel inwoners maakten hiervan gebruik. De wijkraad kijkt terug op een geslaagd project en een feestelijke opening.

Mochten er andere mensen , ook van buiten de wijk, gebruik willen maken van de baan kunnen ze zich vervoegen bij de wijkraad Professorenwijk. De wijkraad heeft eventueel spelmateriaal beschikbaar.

Wij waren erbij:

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!