Werkgroep gemeentepark presenteert toch 1 plan

0

Ondanks het weerbarstige proces is de werkgroep gemeentepark er toch in geslaagd om samen tot één plan te komen. Woensdag 30 januari werden nog twee varianten van het plan aan publiek en raad gepresenteerd, omdat de groep verdeeld bleef. Nu sturen we één voorstel naar de gemeenteraad, waarin de beide varianten gecombineerd worden. Het uiteindelijke proces is in harmonie afgesloten.

Op woensdag 6 februari kwam de werkgroep ‘Gemeentepark’ voor het laatst bij elkaar. We bespraken de reacties die er op de informatieavond van 30 januari binnenkwamen op beide varianten. Centrale vraag was of er één of twee voorstellen naar de gemeenteraad werden gestuurd.

Drukte tijdens informatieavond

Gulden middenweg

De twee varianten van het plan verschilden vooral van elkaar in de omvang van de bosrand. In plan A werd er meer van het oorspronkelijke bos gekapt om plaats te maken voor heesters, struiken en andere landschapselementen. In plan B werd het bos zoveel mogelijk behouden en werd de ruimte die nu al open is verder ingericht. De gulden middenweg bleek om de kern-mantel-zoom principe van plan A te hanteren, maar hiervoor de grens uit plan B aan te houden. .

Bosrand

Op dit moment staan er langs de bosrand vooral hoge bomen. Hierdoor is het hoogteverschil vrij abrupt. De bosrand die op termijn moet ontstaan, heeft een geleidelijk hoogteverschil, de zogenaamde kern-mantel-zoom. Dat betekent dat de bomen, planten en struiken die in deze zone richting het bos geplant worden, steeds hoger zijn.

Op de afbeelding ziet u rechts het verschil in bosrand tussen variant A (of 1) en B (of 2). Links een impressie van de nieuwe bosrand met beplanting die in geleidelijk in hoogte stijgt. Voor de grens van de bosrand van het bosschage kiezen we voor variant 2. Echter voor de uitvoering van de rand kiezen we voor variant 1.  Zo krijg je een nieuwe bosrand volgens het kern-mantel-zoom principe (zie kaartjes). Aangezien een bos levend is en niet statisch en er elke 2-3 jaar regulier onderhoud plaatsvindt, kan het bos zich door de jaren heen op een zeer rustig tempo optimaliseren. Deze kern-mantel-zoom komt in de toekomst op de lichtgroene rand van variant 2.

Het plan gaat uit van het principe dat het vrijerslaantje altijd blijft bestaan in haar beschutte vorm, niet alleen van de zijkanten maar ook door een bladerdak van hoge bomen, zodat de gevoelens die er speelden over dit unieke omsloten paadje blijft zoals het is.

Aan de rechterkant van het pad is gekozen om meer kleurrijke vaste planten en bloemen, gericht op vlinders en bijen te implementeren en zal er uit worden gegaan van meer natuurlijke en organische vormen. Hierbij past een natuurlijke waterpartij. 

Ook geeft de werkgroep het advies aan de raad om duurzaam om te gaan met bestaande elementen, zoals de oude zandbak. Deze kan opgeknapt worden met houten zitvlakken en gevuld worden met een explosie aan bloemen en siergrassen. Visueel aantrekkelijk voor mensen en zeer gunstig voor de biodiversiteit.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!