Waadhoeker jeugd het water op?

De waterscouts uit Harlingen doen een oproep aan inwoners uit de gemeente Waadhoeke. De scouts willen namelijk een groter schip in de vaart brengen, en daarvoor is nog zo’n € 14.000 nodig. Onder de scouts zijn ook kinderen uit Achlum, Berlikum, Dronryp, Franeker, Herbaijum, Marssum, Menaam, Ried, Sexbierum, Tzum en Tzummarum. Daarom klopt de vereniging ook bij de ‘buren’ aan.

De scouts willen als moederschip de ‘Adventure’ kopen, een oud vrachtschip. In Nederland zijn al 56 van zulke voormalige binnenvaartschepen bij Scouting in gebruik. Ze dienen bij zeilkampen als varend clubhuis. Overdag beleven de meisjes en jongens een heerlijke tijd op het water, en ‘s avonds kunnen ze aan boord koken, eten en slapen.

Het schip dat de scouts concreet op het oog hebben meet 27,85 x 4,50 m en is nu in gebruik als sportvissersschip. Via eigen spaargeld, subsidies en fondsen bracht de groep het grootste deel van de benodigde € 72.000 al bij elkaar. Voor de laatste 20% wordt nu hulp gezocht van iedereen die jeugd en jongeren een warm hart toedraagt. Er kan worden gekozen uit een eenmalige gift voor aankoop en verduurzaming van het schip, of voor meerjarige steun als lid van een ‘Club van 100’. Doneren kan via www.caspardirobles.nl.

 

error: Bericht Beveiligd!