Waadhoeke wil dementievriendelijker worden

0

Nederland vergrijst en het aantal mensen met dementie stijgt. Daarnaast komt dementie niet alleen bij ouderen voor maar ook bij jongeren. De gemeente Waadhoeke zet het onderwerp nu op de agenda. Samen met zes andere partijen wil de gemeente een netwerk vormen met één toegangspunt voor informatie en ondersteuning. Woensdagavond 7 november is er een startbijeenkomst over deze plannen.

De gemeente werkt op dit onderwerp samen met Alzheimer Nederland, Alzheimer Café Noardwest Fryslân, St. Odensehuizen, De Skûle Welzijn, Thuiszorg Het Friese Land en het Gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke. De gezamenlijke ambitie is te komen tot een samenhangend netwerk met één toegangspunt waar inwoners en professionals terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Zo willen we Waadhoeke dementievriendelijk(er) maken.

Om een samenhangend netwerk te realiseren waar alle relevante partners aan deelnemen, wordt woensdag 7 november een brede netwerkbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst wordt: a) de kaart verder compleet gemaakt, b) het draagvlak verkend voor (deelname aan) één toegangspunt, en c) geïnventariseerd wat de reikwijdte van dat toegangspunt dan moet zijn. Organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan deze avond en/of het netwerk zijn hiervoor uitgenodigd om mee te denken en mee te praten.

De startbijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 november in de raadszaal van het gemeentehuis in Franeker (Harlingerweg 18). Het programma begint om 19.30 uur met een welkom door wethouder Boukje Tol.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!