Waadhoeke vraagt input inwoners over toekomst zwembaden

0

De gemeente Waadhoeke denkt na over de toekomst van de zwembaden. De huidige zwembaden zijn verouderd en kunnen niet zonder gemeentelijke steun. Er moeten keuzes worden gemaakt, en aan inwoners wordt gevraagd hierin mee te denken. Daarom houdt de gemeente een enquête.

Toekomst zwembaden

De krimp en vergrijzing van de bevolking in Waadhoeke is van invloed op het toekomstige gebruik van de zwembaden en op het aanbod. Er moet een juiste balans worden gevonden tussen het aanbod en het gebruik van zwembaden (bijvoorbeeld zwemlessen, banenzwemmen of activiteiten voor ouderen). Ook de locaties van de zwembaden worden bekeken. Er moeten keuzes gemaakt worden, met welke zwembaden de gemeente wel doorgaat en met welke niet. Bij het maken van een beslissing, wil de gemeente inwoners om hun mening vragen. Daarom heeft onderzoeksbureau Enigma Research een enquête opgesteld. Er is een steekproef getrokken; een deel van de inwoners van Waadhoeke ontvangt binnenkort een brief met een uitnodiging om deel te nemen.

Zwembaden in Waadhoeke

Binnen de gemeente Waadhoeke zijn diverse zwembaden. Twee openbare overdekte zwembaden, een openlucht zwembad en instructiebassin. De zwembaden zijn eigendom van private partijen. De gemeente Waadhoeke subsidieert jaarlijks alleen het overdekte zwembad De Bildtse Slag in  St.- Annaparochie. Het openluchtzwembad Waadhoeke Resort BV heeft de afgelopen jaren een incidentele bijdrage ontvangen.

De gemeenteraad neemt voor de zomer de beslissing of de huidige zwembaden in stand moeten worden gehouden of dat er bijvoorbeeld nieuwbouw moet komen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!