Waadhoeke strijdt tegen plastic

0

De gemeenteraad van Waadhoeke stelt donderdag 18 oktober de start van het Actieplan Duurzaamheid vast. De gemeente gaat echt werk maken om duurzaamheidsmaatregelen verder te ontwikkelen.

Te denken valt aan de land- en tuinbouw, het groenbeheer en energie. Er wordt in ieder geval een coördinator duurzaamheid aangesteld. Onze gemeente doet al veel om bijvoorbeeld zwerfvuil op te ruimen en plastic wordt in de milieustraten van Omrin gescheiden verwerkt. Er zijn ook veel particuliere initiatieven op het gebied van bestrijding van zwerfvuil. Ondanks deze inspanningen is er nog teveel plastic in onze bermen en weilanden. De plastics en de zogenaamde weekmakers belanden in ons oppervlakte- en grondwater en in de dieren van onze veehouderijen.

Plastic vervuilt dus niet alleen onze leefomgeving, maar ook onze voedselketen. Het is een landelijk probleem dat volgens CDA Waadhoeke serieus aangepakt moet worden.

CDA Waadhoeke zal daarom, in navolging van enkele andere gemeenten, het college van burgemeester en wethouders opdragen om een landelijke lobby te starten tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal. Een symbolische start van het Actieplan Duurzaamheid van Waadhoeke. Voor de zomer schaarde Waadhoeke zich al met meer dan 200 andere gemeenten achter de petitie om statiegeld in te voeren op kleine plastic flesjes.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!