Waadhoeke: Stevige ambities recreatie en toerisme

0

Donderdagavond 14 maart is de startnotitie toerisme vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente gaat nu eerst van start met onderzoek; vervolgens worden er inspraakbijeenkomsten georganiseerd voor toeristische en recreatieve ondernemers en andere geïnteresseerden.

Stevige ambities recreatie en toerisme

De gemeente Waadhoeke heeft stevige ambities op het gebied van recreatie en toerisme. Zoals in het coalitieakkoord staat omschreven, wil het gemeentebestuur dat de recreatieve en toeristische sector groeit in de regio Noordwest-Friesland. Het doel van het toekomstige toerismebeleid is dan ook meer bezoekers te verwelkomen die komen genieten van onze prachtige gemeente en tegelijkertijd door hun bestedingen, de lokale economie en de toeristische sector versterken en bevorderen. Wethouder Caroline de Pee: “Onze gemeente Waadhoeke heeft de toerist en recreant zoveel te bieden. Dat mag nog wel meer bekend worden.”

Start van interactief proces

Het vaststellen van de startnotitie is de eerste stap in een interactief proces naar nieuw beleid op het gebied van recreatie en toerisme. Om een goed beeld te krijgen van de sector en tot kansrijke richtingen voor de toekomstige ontwikkelingen te komen, vindt er de komende periode onderzoek plaats. Onder andere het inventariseren van het aantal overnachtingen bij de gemeentelijke verblijfsaccommodaties, en een inventarisatie van het recreatieve en toeristische aanbod maken hier onderdeel van uit. Aan de hand hiervan wordt bekeken wat de sterke punten en verbeterpunten voor Waadhoeke zijn.

De uitkomsten worden gebruikt voor inspraakbijeenkomsten met de toeristische en recreatieve ondernemers en andere geïnteresseerden uit de gemeente.

Digitale nieuwsbrief

De gemeente houdt graag al haar inwoners die betrokken zijn of zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme op de hoogte van dit proces. Daarvoor zal de gemeente vanaf april geregeld een digitale nieuwsbrief over het onderwerp versturen. Geïnteresseerden die op de hoogte willen blijven of willen meepraten, kunnen zich daarvoor (alvast) aanmelden. U stuurt daarvoor een mail naar info@waadhoeke.nl onder vermelding van Recreatie- en toerismebeleid.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Karin IJsbrandy, beleidsmedewerker recreatie en toerisme van de gemeente Waadhoeke. Dat kan via k.ijsbrandy@waadhoeke.nl of 0517- 380 343.

franekeractueel.nl