Waadhoeke: stevig college en gezond akkoord

0

Dinsdag 24 mei bespreekt de gemeenteraad van Waadhoeke het coalitieakkoord: Sûn wurkje oan ’e takomst. Kern van het akkoord: fijn wonen, duurzaamheid, meedoen, een mooi landschap en de gemeente als ondersteuner. SAM Waadhoeke, FNP en Gemeentebelangen zijn samen tot het akkoord gekomen.

Coalitieakkoord

In dit akkoord krijgt de relatie tussen burger en gemeente meer aandacht. De coalitie kiest nog meer dan voorheen voor een ondersteunende gemeente: “Regels zijn dienend, niet leidend en we denken in mogelijkheden: “Ja, dat kan, mits we dat en dat regelen.”

De bezetting

Het college krijgt naast burgemeester Waanders vier wethouders. Twee wethouders van SAM Waadhoeke. Een wethouder van Gemeentebelangen en een wethouder van FNP.

In de raadsvergadering van dinsdag 24 mei is de officiële installatie van de wethouders.

Formateur Henni van Asten kwam met de 3 fractievoorzitters tot dit akkoord, nadat de fractievoorzitter van SAM, de grootste partij, Hanna van der Werff het advies van informateur Peter van der Voort volgde. Zij koos voor een sterk lokale en brede coalitie van SAM, Gemeentebelangen en FNP.

De beoogd wethouders zijn:

Marja van der Meer (SAM) was 5 jaar raadslid en 4 jaar wethouder in Menameradiel, griffier op Schiermonnikoog en werkt momenteel als  manager bij een zorginstelling. Woont in Ingelum.

René de Vries (SAM) werkt als teammanager voor gemeente Súdwest Fryslân. René  woont in Herbaijum en is actief in het verenigingsleven.

Kees Arendz (Gemeentebelangen) is 4 jaar werkzaam als raadslid voor gemeente Waadhoeke, daarvoor als raadslid voor Menameradiel en werkt als politieman voor Noord-Nederland. Woont in Dronryp.

Jan Dijkstra (FNP) werd vier jaar geleden wethouder voor Waadhoeke, was daarvoor raadslid voor Franekeradeel. Jan startte als vrachtwagenchauffeur en werd later hulpverlener en teammanager voor Verslavingszorg Noord Nederland. Woont in Hitzum.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!