Waadhoeke stap dichterbij

0

De ministerraad heeft op voorstel van minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de herindelingsvoorstellen aan de Raad van State. De herindelingen in de provincie Fryslân wordt beoogd om de gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en een deel van Littenseradiel samen te voegen tot de nieuwe gemeente Waadhoeke, de gemeente Leeuwarderadeel en een deel van de gemeente Littenseradiel toe te voegen aan de gemeente Leeuwarden, en tot slot een deel van de gemeente Littenseradiel toe te voegen aan de gemeente Súdwest-Fryslân.

Aanleiding voor de diverse herindelingen is de wens van de betrokken gemeenten om de bestuurskracht te versterken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State te zenden.

Bron Rijksoverheid

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!