Waadhoeke: Praat mee over onze bodem

0
Hoe gaan we in de toekomst met onze bodem om? Het draait om die vraag in de nieuwe bodemvisie waar Waadhoeke mee bezig is. Verzilting, landbouw en gas- en zoutwinning zijn bijvoorbeeld belangrijke thema’s als het gaat om de bodem van onze gemeente. Maar misschien zijn er meer zaken waar we rekening mee moeten houden. Op dinsdagavond 2 februari om 19.30 uur is er een online publiekssessie over de bodem van Waadhoeke. Praat u mee?

Vervuiling, het winnen van gas en zout en het uitputten van vruchtbare grond hebben invloed op de bodem. Steeds meer realiseren we ons dat een gezonde bodem van groot belang is. Immers, we leven, werken en recreëren er op. Daarnaast is de bodem dé leefomgeving voor allerlei dieren en organismen.

Bodemvisie Waadhoeke

Op dit moment werkt Waadhoeke aan een visie op de bodem en ondergrond. Hoe draagt de ondergrond bij aan een duurzame leefomgeving? Thema’s die voor Waadhoeke extra belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld verzilting, landbouw, gas- en zoutwinning en aardwarmte.

Waarom nú een bodemvisie?

Het wordt steeds duidelijker dat we de bodem goed moeten gebruiken. Door klimaatverandering hebben we de bodem steeds meer nodig voor het vasthouden van water. Om duurzame energie op te wekken, willen we misschien gebruik maken van aardwarmte. Daarnaast moet er genoeg ruimte en een vruchtbare bodem over blijven voor het verbouwen van voedsel en het houden van vee.

Publiekssessie op 2 februari

De gemeente betrekt graag haar inwoners bij het maken van de bodemvisie. Zij zijn de gebruikers van de grond en weten als geen ander wat er in de omgeving speelt. Daarom is er op dinsdag 2 februari een (online) publiekssessie. U bent van harte uitgenodigd. Wilt u aandacht vragen voor een onderwerp over de bodem in uw eigen omgeving? Of heeft u bodemkennis die u graag wilt delen? Dat kan!

Bodemenquête

Graag willen we iedereen de mogelijkheid geven om mee te denken. Na de publiekssessie van 2 februari volgt er daarom een (online) enquête. Op die manier kunt u ook uw mening over de bodem met de gemeente delen.

Meld u aan

Aanmelden kan tot en met zondag 31 januari, via griffie@waadhoeke.nl.

Bron en tekst: Waadhoeke.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!