Waadhoeke: Meet zelf de luchtkwaliteit

0

Burgers in de Waadhoeke kunnen meedoen

Nieuwsgierige en betrokken Noorderlingen informeren, inspireren en activeren om zelf aan de slag te gaan met wetenschap en techniek en zo wellicht invloed uit te oefenen op de verbetering van hun eigen leefomgeving. Met dat doel zijn verschillende partijen binnen de Rijksuniversiteit Groningen en Forum Groningen een meet-actie “Onze lucht” gestart, zelf de luchtkwaliteit meten.

Inwoners van de Gemeente Waadhoeke kunnen ook meedoen. Dankzij een subsidie van de Gemeente zijn de kosten per deelnemer slechts 25 euro. Voor dat bedrag krijgt u een vernuftig meetinstrument dat u zelf in elkaar moet zetten en waarmee u zelf de luchtkwaliteit kunt meten. De huidige stand van aanmeldingen is 20. Gezien het toegekende subsidie bedrag is er nog ruimte voor 26 meetplekken, graag langs de kust en in noord-westen van de Gemeente Waadhoeke.  Bijgaand kaartje toont de stand van 4 oktober. 

U zich kunt opgeven via de website onzelucht.nl , daar vindt U ook de (technische) voorwaarden voor deelname. Het aantal deelnemers in onze gemeente is beperkt daarom wordt ook een motivatie gevraagd. In de tweede helft van oktober wordt uw deelname bevestigd.

Het in elkaar zetten van het meetinstrument hoeft u gelukkig niet alleen te doen. Er is een workshop gepland waarin alle deelnemers uit de gemeente bij elkaar komen en dit met elkaar doen. Deze workshop wordt begeleid vanuit de RUG.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!