Waadhoeke kan meer toeristen trekken *foto’s*

0

Dinsdag 11 juni was er een publieksavond over toerisme in het dorpshuis in Ried. Doel van de avond was informatie op te halen voor de nieuwe nota Toerisme van de gemeente Waadhoeke.

Martine Mollema van ZKA, een bureau voor vrijetijdseconomie, presenteerde de resultaten van een onderzoek naar verblijfsrecreatie en dagrecreatie. Conclusie van de avond was dat er veel potentieel is om toeristen te trekken.

Dromen over toerisme

De aanwezigen gingen met elkaar brainstormen aan zes thematafels. De zes thema’s waren watersport, cultuur (historie) en evenementen, beleving Waddenkust, versterken positie Franeker als toeristische trekker, versterken positie buitengebied als toeristische trekker en marketing en samenwerking lokaal en regionaal. Vragen bij elk thema waren: Wat is je droom, wat is daarvoor nodig en wat zijn concrete stappen die je kunt nemen?

Marketing en verbindingen leggen

Er werden levendige discussies gevoerd. Er werd vaak gezegd dat er al heel veel toeristisch en recreatief aanbod is, maar dat dat niet bekend is. Een kleine greep uit de ideeën is de toeristische initiatieven in de gemeente te inventariseren en ze goed te communiceren. Een andere kans is om activiteiten rondom de Waddenkust echt te beleven. Verder werd het leggen van verbindingen tussen fietsen, wandelen en varen genoemd. Ook het mogelijk maken van horeca langs de Waddenkust werd genoemd. Volgens de aanwezigen heeft Waadhoeke veel potentie om toeristen te trekken, maar dat wordt nog niet ten volle benut. Dat komt onder andere doordat men niet goed weet wat er allemaal in Waadhoeke te beleven is.  

Hoe verder?

Na de avond in dorpshuis De Rede voegen we de informatie samen en gebruiken het voor het opstellen van het eerste deel van de nota Toerisme. Dit eerste deel bestaat uit een visie op toerisme en een uitvoeringsplan op hoofdlijnen. In het najaar van 2019 gaan gemeente en ZKA weer in gesprek met de toeristische ondernemers, dorpsbelangen en overige organisaties. Tijdens die bijeenkomst worden de opbrengsten van de eerste publiekssessie gepresenteerd. Dan is het de bedoeling dat het uitvoeringsplan concreter wordt gemaakt. Doel is dat de gemeenteraad eind 2019 de complete nota Toerisme vaststelt. (bron en tekst Waadhoeke.nl)

Wij waren erbij:

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!