Waadhoeke is nu Regenbooggemeente

0

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft op donderdag 22 oktober antidiscriminatiebeleid vastgesteld en Waadhoeke tot Regenbooggemeente uitgeroepen. In het beleid staat dat de gemeente een kleurrijke gemeente en iepen mienskip wil zijn, waarin iedereen erbij hoort en gelijkwaardig is.

Aanleiding voor het antidiscriminatiebeleid was een motie die de raad vorig jaar aannam. Daarin vroeg de raad het college om te onderzoeken of Waadhoeke regenbooggemeente kan worden. Daarnaast was de vraag een actief en preventief antidiscriminatie-programma samen te stellen.

Waadhoeke organiseert een brede bijeenkomst of bijeenkomsten over racisme en discriminatie waar inwoners hun ervaringen, zorgen en oplossingen met elkaar kunnen delen onder het motto ‘jij hoort er bij’. Wethouder Boukje Tol ziet het vastgestelde antidiscriminatiebeleid als basis. “It is in fisy: wy wolle nei in ynklusive mienskip. Dêrfoar hawwe wy ynput nedich en moatte wy yn petear mei ynwenners oer diskriminaasje. We hienen dy petearen al fiere wollen, mar dat is der fanwege it koronafirus net fan kommen.” De gemeente gaat bekijken of de gesprekken ook digitaal gehouden kunnen worden, zodat aan een uitvoeringsprogramma kan worden begonnen.

Als regenbooggemeente hijst Waadhoeke elk jaar op Coming Out Day de regenboogvlag. Daarnaast gaat de gemeente in gesprek met inwoners met een LHBTI-achtergrond (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse). Wat zijn hun verhalen en ervaringen en hoe kan de gemeente een zo positief mogelijk klimaat bevorderen voor hen?

Verder ligt de focus in het antidiscriminatiebeleid ligt op specifieke thema’s zoals onderwijs, veiligheid in de publieke ruimte en woonomgeving en op sport.

franekeractueel.nl