Waadhoeke in volle vaart vooruit richting luxe Eco resort

0

Waadhoeke in volle vaart vooruit richting luxe Eco resort

De huidige ondernemers achter het Waadhoeke-resort hebben afgelopen week een belangrijke stap gezet om het bestaande park, dat zij vier jaar geleden hebben overgenomen, uit te breiden door de aankoop van 16 hectare ‘achterland’ en 6 hectare geluidswal van Grondnet B.V.
De afgelopen vier jaar is er veel tijd en geld geïnvesteerd om het oorspronkelijke park (destijds ‘Schatzenburg’ genaamd) naar een hoger niveau te tillen en de verstandhouding met diverse overheidsorganen te herstellen.

Daarnaast wordt ernaar gestreefd om de relatie met de individuele eigenaren van de kavels en chalets op het park te verbeteren en om samen Waadhoeke-resort te upgraden tot een oase voor rustzoekers en recreanten die al het moois van Friesland willen ontdekken. Zeker nu het COVID-19 virus onze maatschappij hevig beïnvloedt is er een sterke drang om ‘buiten te genieten maar niet te ver van huis en Friesland kan die rol als geen ander invullen!’

Deze visie wordt breed omarmd en heeft ertoe geleid dat betrokken partijen invulling willen geven aan een ‘revitalisatie’ van het huidige park. Hierbij moet ingespeeld worden op hetgeen de huidige – veeleisende en kritische – recreant zoekt en onder meer gedacht worden aan het plaatsen van wood lodges, blokhutten, chalets en safaritenten (‘glamping’), daarbij voldoende ruimte latend om elkaars privacy te respecteren. De eerste ervaringen hiermee zijn veelbelovend, de gasten van Waadhoeke moeten het park gaan zien als een ‘warm bad’ waar zij na een dagje uit per fiets of anderszins, genietend van de dorpen, plaatsen en wijdere omgeving van Friesland, met voldoening aan het einde van de dag terugkeren.

Deze beleving past helemaal in de nieuwe nota van de Gemeente Waadhoeke over toerisme en recreatie. Gemeente Waadhoeke is de visie toegedaan dat een gemeente die aantrekkingskracht heeft voor recreanten en toeristen ook aantrekkelijk is voor inwoners. Het Waadhoeke management heeft de ambitie om het bestaande park een kwaliteitsimpuls te geven en het potentieel op het vlak van recreatie en toerisme uit te bouwen in samenwerking met de Gemeente Waadhoeke. De aankoop van de 16 hectare ‘achterland’ en 6 hectare ‘geluidswal’ geeft een geweldige mogelijkheid om hieraan invulling te geven en Waadhoeke-resort geschikt te maken voor de recreant van de toekomst.

Marco Hipke, directeur van Waadhoeke-resort en bevlogen ondernemer, merkt hierover op: “De uitdaging die wij vier jaar geleden hadden om het park dat wij aankochten te ‘upgraden’ hebben wij met veel enthousiasme opgepakt en heeft geleid tot het Waadhoeke-resort van nu. De uitdaging die we nu hebben is om, in overleg met de Gemeente Waadhoeke, van ‘scratch’ een uitbreiding te realiseren, ‘Waadhoekerhout’ gedoopt, waar we drie keer meer ruimte hebben, inclusief waterpartijen, om onze gedachten over ‘eco’ en ‘circulair’ ontwikkelen vorm te kunnen geven.

Dit willen we combineren met een speciale architectuur, zowel landschappelijk als qua bebouwing, en de luxe die de recreanten van vandaag zoeken. Wij streven er naar dit op een zodanige manier te doen dat alle bij dit project betrokken partijen er trots op kunnen zijn hoe we de toekomstige klanten hun droomplekje in Friesland kunnen aanbieden en tegelijkertijd ons steentje kunnen bijdragen om wat licht in de corona-duisternis te scheppen.”

Het project Waadhoekerhout wordt ontwikkeld door Waadhoekerhout B.V., een onderneming waarin lokaal ondernemerschap gecombineerd wordt met de ervaring en financiële slagkracht van investeerders bij het ontwikkelen van recreatieve projecten.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!