Waadhoeke houdt koers op strategische ambities

0

College presenteert wensen 2021 – 2024

Het college van Waadhoeke blijft voor de jaren 2021-2024 inzetten op haar strategische ambities. “Waadhoeke is een jonge gemeente. In een relatief korte tijd hebben we de basis op orde weten te krijgen. We weten welke koers we willen varen en ondanks de huidige onzekerheden houden we daar met vertrouwen aan vast. Juist nu zijn er strategische, structuurversterkende initiatieven nodig”, aldus wethouder Caroline de Pee.

Waadhoeke kiest ervoor om incidenteel ruim € 3 miljoen te investeren. Zo wordt er budget vrijgemaakt voor de thema’s uit het ontwikkelperspectief. Dit betreft werkgelegenheid, toerisme en cultuur, vitale en veerkrachtige dorpen en wijken en duurzaamheid.

Daarnaast wordt er geld gereserveerd voor onderwijshuisvesting (AMS Franeker), stads- en dorpsvernieuwing en het verbeteren van de dienstverlening. Ook komt er geld voor de MFA’s in Berltsum en Tzummarum.

Minder structurele ruimte

Net als andere gemeenten heeft ook Waadhoeke te maken met financiële onzekerheden. Dit heeft te maken met de coronacrisis, de herziening van het gemeentefonds en tekorten binnen het sociaal domein. Er is daarom minder ruimte voor structurele investeringen.

Behandeling in raad 10 september

De wensen voor 2021-2024 staan beschreven in de kadernota deel II. Deze wordt in de raadsvergadering van 10 september behandeld. De financiële kaders in kadernota deel I zijn eerder besproken in de raad van 2 juli.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!