Waadhoeke hijst de vlag voor Global Goals

0

Vandaag, 25 september, is het Gemeenten4GlobalGoals Vlaggendag. Op deze dag vragen gemeenten in het hele land aandacht voor de Global Goals. Wethouder Jan Dijkstra (Waadhoek) hees – samen met vier leden van de jongerenraad – de vlag in top. Hij roept in een filmpje op sociale media iedereen op om hun duurzaamheidstips te delen: “We moatte mei inoar mei de Global Goals oan de slach. Wat binne jo tips?”

Op 25 september 2015 heeft de VN 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development werden unaniem geadopteerd door alle lidstaten en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. De doelen gaan over het beschermen van de natuur en duurzame energie, maar ook over gelijke kansen voor man en vrouw, goed onderwijs voor iedereen, fatsoenlijk werk voor iedereen en duurzaam consumeren. Wethouder Jan Dijkstra: “The Global Goals geane eins oer alles wêr’t ús wrâld in bytsje better fan wurdt.”

Jongerenraad Waadhoeke

Omdat de Global Goals over de toekomst gaan, was de jongerenadviesraad van Waadhoeke erbij. Harto Schillemans, Marlies Wiersma, Frouke de Boer en Yaroslava Tymts hielpen wethouder Jan Dijkstra de vlag hijsen. Yaroslava: “We zijn heel blij dat de gemeente aan duurzame ontwikkelingsdoelen werkt, en zo om onze toekomst denkt.”

Banner op het gemeentehuis

Naast het hijsen van de vlag, verscheen er deze week ook een nieuwe banner op de voorkant van het gemeentehuis. Jan Dijkstra: “It is mar ien dei Flaggedei, mar wy wolle langer omtinken freegje foar dit ûnderwerp. Op ús nije banner op ‘e gevel rinne de bern nei de takomt, ûnder it tema ‘Mei inoar wurkje oan in duorsum Waadhoeke’.”

Oproep aan inwoners

Om haar inwoners te stimuleren om na te denken over duurzaamheid, roept de gemeente hen op hun duurzaamheidstips te delen. De drie beste of meest creatieve tips verdienen een herbruikbaar notitieboek, een regenton of compostvat – de keuze is aan de winnaars. Tips kunnen, liefst met een foto of filmpje, worden ingestuurd naar duurzaamheid@waadhoeke.nl. Dat kan tot vrijdag 9 oktober. Ingezonden tips deelt de gemeente via de nieuwsbrief Duurzaamheid en via haar sociale media.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!