Vrijwilligers gezocht: vrijwilligerswerk maakt gelukkig!

0

Vrijwilligers gezocht

En je weet toch: vrijwilligerswerk maakt gelukkig!

Het komt uit allerlei onderzoeken naar voren: vrijwilligerswerk maakt gelukkig. Iets doen voor een ander geeft een goed gevoel en verrijkt je leven. En dat geldt zeker voor de vrijwilligers die zich bezighouden met vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Deze vrijwilligers met als taak ‘’Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers’’ helpen deze groep    zodat ze uiteindelijk volwaardig en zelfstandig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Deze ondersteuning wordt voor de gemeenten Waadhoeke en Harlingen verzorgd door Steunpunt Vluchtelingen van De Skûle Welzijn en uitgevoerd door beroepskrachten en vrijwilligers.

De Skûle Welzijn is op zoek naar vrijwilligers die dit mooie werk willen gaan doen. In de gemeenten Waadhoeke en Harlingen bestaat de groep nieuwkomers waaraan ondersteuning wordt geboden voornamelijk uit statushouder afkomstig uit Syrië en Eritrea. De Skûle Welzijn is op zoek naar maatschappelijk begeleiders voor beide gemeenten.

Werkzaamheden van een maatschappelijke begeleider

De maatschappelijk begeleider is het eerste contact van de vluchteling in de nieuwe woonplaats en speelt een belangrijke rol in het inburgeringsproces. Bij huisvesting in de gemeente wordt er een checklist afgehandeld. Hierop staan de eerste belangrijke zaken die moeten worden geregeld, zoals uitkering, toeslagen, aanmelden nutsbedrijven enzovoort. De vrijwilliger is de intermediair tussen vluchteling en instanties en helpt met het opbouwen van een sociaal netwerk. De vrijwilliger signaleert eventuele problemen en leert de nieuwkomer deze zelf op te lossen, eventueel door te verwijzen naar een andere instantie. Een traject maatschappelijke begeleiding duurt ongeveer 12 maanden, waarbij wekelijks twee tot vier uren begeleiding wordt gegeven aan de vluchteling/statushouder en het eventuele gezin.

Vrijwilligerswerk geeft ook veel

De vrijwilliger werkt in een fijne groep van zeer betrokken en enthousiaste professionals en vrijwilligers en krijgt begeleiding van een professional, die er altijd is voor vragen en advies. Er is begeleiding bij de werkzaamheden, een WA-verzekering en onkostenvergoeding. En het hele team van De Skûle Welzijn komt regelmatig formeel en informeel bij elkaar. Tijdens intervisies maar ook om gewoon gezellig bij te praten met elkaar.

Wat vraagt het

Van belang is natuurlijk affiniteit met de doelgroep, beschikbaarheid van minimaal een dagdeel per week, enig geduld en relativeringsvermogen. Omdat er veel digitaal wordt aangevraagd, is handigheid met een laptop wel vereist, net als praktische kennis van de Nederlandse samenleving, zoals wet en regelgeving.

Voor wie zich aangesproken voelt door dit prachtige werk: De Skûle Welzijn kijkt ernaar uit de nieuwe vrijwilligers welkom te heten in het enthousiaste team. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Marjan van der Heide, 06-51422176 of  Giny van der Kolk, 06-11900383

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!