Vrienden stad Franeker introduceren Stadsschoonheidsprijs

0

Vereniging Vrienden van de Stad Franeker 

introduceert Stadsschoonheidsprijs 

Inwoners van Franeker worden steeds trotser op hun mooie stad. Het besef in een bijzondere stad te wonen groeit gestaag. Niet alleen de eeuwenoude panden dragen hier toe bij, maar ook de gezellige winkels en de gastvrijheid van de inwoners. Het valt op dat steeds meer bewoners willen bijdragen aan de schoonheid van onze stad. 

Om van dit laatste een goed beeld te krijgen heeft de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker een Stadsschoonheidsprijs ingesteld. Deze vereniging die kritisch de ontwikkelingen in de openbare ruimte volgt, wil ook de positieve dingen onder de aandacht brengen. Vooral die elementen die door particulieren aan het stadsbeeld zijn toegevoegd. Dat kan een gerestaureerd gevelelement zijn of passende nieuwbouw. Maar ook een tuin, plaats of alleen een hek, een sculptuur, vogelhuisje, boom of een bijzondere gevellamp. Aansprekend schilderwerk of zelfs graffiti kan genomineerd worden.

Er zijn slechts enkele voorwaarden: een particulier initiatief, locatie in de binnenstad, zichtbaar vanaf de openbare weg en met een blijvend karakter. 

Jury 

In de jury die de nominaties beoordeelt, hebben zitting: Petra van Bommel, advocaat in Franeker, Sjoukje van Schaik, onder andere betrokken bij galerie De Kaasfabriek in Ried, en Piet Timans, architect en stedenbouwkundige in Ried, tevens bestuurslid van de Vereniging.

Materieel is de prijs bescheiden; er is geen geldbedrag aan verbonden. Het gaat om de erkenning en waardering van het publiek. Wel wordt een uniek tegeltableautje beschikbaar gesteld dat speciaal verzorgd wordt door Allaard Hidding, ontwerper te Harlingen en voormalig conservator van Keramiekmuseum Princessehof.

Oproep

Hebt u in 2019 een project afgerond of kent u iemand die dit heeft gedaan? Laat het dan weten voor 1 juli 2020. Dat kan via secretaris@vriendenfraneker.nl, bijvoorkeur met foto en de redenen waarom het positief opvalt. Meer informatie vindt u op de website vriendenfraneker.nl/nieuws. De uitreiking vindt plaats op de eerstvolgende ledenvergadering na 1 juli 2020.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!