Volkskerstzang 2017 met De Korendrager.

0

Op woensdagavond 13 december wordt weer de jaarlijkse Volkskerstzang gehouden in de Martinikerk te Franeker. De aanvang is om 19.00 u. De Franeker predikant ds. Sytze Ypma verzorgt de meditatie over het onderwerp: Het Kerstgeheim.

De bekende stemmige Kerstliederen worden weer gezongen met orgelbegeleiding van Bauke van der Meer. De leerlingen van de Chr. Basisschool “De Korendrager” verlenen ook hun medewerking aan deze viering voor jong en oud. De organisatie is in handen van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!