Vervolgbijeenkomst over huisvesting arbeidsmigranten

0


Donderdagavond 17 januari 2019 organiseert de gemeente Waadhoeke een bijeenkomst over het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. Het college van B&W nodigt iedereen uit die zich betrokken voelt bij dit onderwerp, om mee te denken. Doel van de avond is met elkaar in gesprek gaan over de huisvesting van arbeidsmigranten. Samen met de aanwezigen wil de gemeente afspraken maken over hoe we verder gaan na deze avond. Oproep
De huisvesting van arbeidsmigranten blijkt een ingewikkeld vraagstuk waar vele kanten aan zitten en waar veel mensen zich bij betrokken voelen. Tijdens een bijeenkomst in november waarbij veel betrokken partijen aanwezig waren, riepen de deelnemers de gemeente op een vervolg te
organiseren.

Vervolgbijeenkomst

De bijeenkomst wordt nu georganiseerd op donderdag 17 januari. Deze brede bijeenkomst is de volgende stap in het proces om te komen tot gedragen oplossingen. De bijeenkomst vindt plaats in het dorpshus Nij Franjum in Marsum vanaf 19.30 uur. Het adres is Franjumbuorsterpaed 12 in Marsum. Iedereen is welkom om het vraagstuk nader te verkennen.

Landelijk expertisecentrum

Flexwonen helpt ons daarbij (www.flexwonenarbeidsmigranten.nl). Tijdens deze bijeenkomst maken we ook afspraken over hoe het hierna verdergaat. Deze avond en het vervolg daarna worden begeleid door KAW, een onafhankelijk adviesbureau met ervaring op het gebied van woningmarktvraagstukken (www.kaw.nl).

Handhaving

Naast het organiseren van deze bijeenkomst, heeft de gemeente de handhaving opgepakt. Er zijn de afgelopen weken in Berltsum en Oosterbierum goede gesprekken tussen de betrokken partijen in het dorp geweest waarin afspraken gemaakt zijn. Na deze dorpen wordt de aanpak uitgebreid naar andere dorpen waar handhavingsverzoeken liggen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!