Veel publiek op de been tijdens gezellige Open Monumentendag!

0

Het prachtige weer, ondanks onzekere voorspellingen, speelde Open Monumentendag in de kaart afgelopen zaterdag. Al voor de openstelling van het informatiepunt in het oude stadhuis te Franeker stonden er groepen mensen die graag een kaart voor een museum wilden bemachtigen of een vaartocht wilde maken. Door het grote enthousiasme vlogen de entree kaarten de deur uit en moesten er ook aan enkelen nee verkocht worden.

Nu we na de fusie gemeente Waadhoeke zijn geworden en het gebied dus veel groter is,  gaan we met de deelnemende musea kijken of het financieel mogelijk is om het aantal toegangskaarten voor volgend jaar te kunnen verhogen” aldus voorzitter Lia Kolk.

Lezing Vrijdagavond ‘Sold out’

Er moesten extra stoelen aangesleept worden op de lezing vrijdagavond in het Stadhuis, De lezing over het ‘het Friese water” door Karel F. Gildemachter trok een overvolle zaal. 

Elk jaar grotere deelnemers aantallen

Open Monumentendag trekt ieder jaar meer bezoekers. De schatting voor de editie van 2018 was dat het zeker enkele honderden op de been heeft gebracht. Het was dan ook gezellig druk in de Franeker binnenstad, waar naast  optredens van Vrouwenkoor “Leed-Vermaak” uit Franeker (zie foto) ook de  Boalserter Skotsploech danste op de Breedeplaats. Monumenten en musea konden bezichtigd worden, gratis thee en mooie verhalen waren in de theehuisjes op Bolwerken en de Harlinger weg. Ook het schuilkerkje de Mouterij, de en de historische Tjalk ‘de Tromp’ trokken veel bezoekers. Antiquair Tamme Feenstra had als “Kunst en Kenner” behoorlijk aanloop en zag zowel Kunst als Kitsch voorbijkomen.   

Waadhoeke breed

Na de fusie is het gebied groter, dus ook in Dronrijp waren prachtige ervaringen op te doen zoals het bezichtigen van een monumentale kop-hals- romp boerderij in zeer oude authentieke staat.  De boerderij is een rijksmonument en hoopt gerestaureerd te worden maar was nu nog in oorspronkelijke staat te bekijken.  Ook de prachtige tuin en de wandeling erdoorheenvan Schatzenburg was een pareltje.  Nieuw was dit jaar ook het Schoolplaten te Deinum, waar bezoekers zeer lovend over waren.

Het comité hoopt voor volgend jaar meer Waadhoeke breed monumenten open te kunnen stellen of mooie unieke dingen Waadhoeke breed  te kunnen laten zien.  De organisatie zoekt nog naar mensen die wonen in de voormalige gemeenten het Bildt en Menameradiel die wel willen meewerken dit mede mogelijk te maken.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!