Uytland & Greidhoeke teleurgesteld en verontwaardigd

0


Met veel teleurstelling vernamen wij het nieuws dat ‘onze’ promotor in Noordwest-Friesland, Douwe Gerlof Heeringa, stopt met het ontwikkelen van onze sector.

Teleurgesteld, maar ook verontwaardigd. De aangehaalde externe tegenwerking herkennen wij ook, al een kleine 10 jaar. Eerst vanuit het gemeentehuis van Stiens, nu in Leeuwarden.

We zijn twee vereniging van en voor met name kleine recreatie ondernemers met zo’n 150 leden in het buitengebied. Uytland is zelfs ruim 20 jaar een stabiele factor in samenwerking, promotie en gastheerschap. Ondanks de verschillende bedrijven en instellingen werken we in vertrouwen met elkaar samen.

Toerisme in een plattelandsregio heeft een andere achtergrond dan bijvoorbeeld de sector op de Waddeneilanden. Toch kwam het de laatste jaren écht op gang. We heten onze gasten welkom in het Friesland dat geïnspireerd is door een oude zee. Een regio boordevol cultuur in het landschap en in de mensen.

De kwaliteiten worden steeds meer bekend, Noordwest-Friesland als plek met verdieping voor de cultuurtoerist. Prima passend bij de provinciale ontwikkelingen. Kijken we bijvoorbeeld naar het aantal recreatie en toeristische werkplekken in 2017, dan betrof dit 4783 in Noordwest Friesland met een totale omzet van zo’n 359 miljoen. Laten we Leeuwarden buiten beschouwing, dan komen we op 1432 banen in de Waadhoeke en Harlingen met een omzet van een kleine 108 miljoen euro. Niet niks lijkt ons. Een economische factor om rekening mee te houden!

Nu is Noordwest-Friesland volop in beweging, ondernemers en organisaties vinden elkaar steeds beter met als belangrijke factor de regio-aanjager. Helaas lijkt dit nu stil komen te liggen. Dit vinden we enorm zonde. In het toeristische platform kennen we alle partijen in het gebied en zo ook het structurele wantrouwen vanuit een ambtelijke dienst. We hadden gehoopt dat er met een meerjarenplan- en begroting in 2018 rust zou komen.

Het gebrek aan vertrouwen en waardering heeft ervoor gezorgd dat onze toeristische promotor, Douwe Gerlof Heeringa, er genoeg van heeft. Hij is het beu om ieder jaar weer tegen dezelfde berg op te fietsen. Hij stopt er nu mee, op eigen verzoek. We begrijpen zijn keuze terdege, maar maken ons zorgen over de door ons gezamenlijk ingeslagen weg.

We roepen de politiek in de regio, ook provinciaal, op om deze ambtelijke tegenwerking vanuit Leeuwarden een halt toe te roepen en in Noordwest-Friesland samen de schouders er onder te zetten. Laat het bordje “doodlopend” op onze gezamenlijk ingeslagen weg niet tevoorschijn komen!

Bestuur Uytland Recreatie Ondernemers
Bestuur Stichting Promotie De Greidhoeke

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!