Tweede kans voor subsidie uit lokaal sportakkoord

0

Verenigingen en dorpen kunnen vanaf 4 oktober tot 8 november een subsidie aanvragen uit het Lokaal Sportakkoord. Dit is de tweede aanvraagronde. De kopgroep van het Lokaal Sportakkoord heeft in juni de eerste subsidies uit het budget toegekend. Daarmee werden 7 lokale initiatieven gesteund die verschillende doelgroepen uitnodigen tot meer bewegen. De kopgroep hoopt nog vele initiatieven te mogen ondersteunen.

Doelen Lokaal Sportakkoord
Het doel van het Lokaal Sportakkoord is dat zoveel mogelijk inwoners in beweging komen en blijven. Aanvragen voor een subsidie moeten daarom in het teken staan van één van de volgende thema’s:

  1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, inclusie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
  2. Spelen en bewegen is minder vanzelfsprekend geworden in het dagelijks leven van kinderen. Daarom is het van belang dat we van jongs af aan inzetten op het beweegvaardiger maken van kinderen en dat zij hier plezier aan beleven.
  3. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen. Waadhoeke heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod.
  4. Sport- en beweegaanbieders ontwikkelen zich tot vitale aanbieders, waardoor zij hun maatschappelijke rol (nog meer) kunnen pakken. Daarnaast is bij sport- en beweegaanbieders is aandacht voor gezondheid en een positieve sportcultuur.
  5. In de gemeente Waadhoeke zijn toekomstgerichte, kwalitatief goede en duurzame buitensportaccommodaties die aansluiten bij de veranderende behoefte. Krimp grijpen we aan om de sportparken multifunctioneel te maken

Subsidie aanvragen?

Heeft jouw vereniging of dorp plannen die aansluiten op één van bovenstaande thema’s? Sportverenigingen, sportaccommodaties en maatschappelijke organisaties kunnen via het lokaal sportakkoord initiatieven indienen voor een aanjaagsubsidie. Vanaf maandag 4 oktober 2021 start de inschrijfprocedure voor de tweede aanvraagronde. Meer informatie en het (digitaal) aanvraagformulier vind je op de website van het beweegteam Waadhoeke: www.beweegteamwaadhoeke.nl/lokaalsportakkoord . Aanvragen kunnen tot maandag 8 november worden ingediend.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!