Twaalf inwoners van Waadhoeke ontvangen Koninklijke Onderscheiding *foto’s*

0

Op dinsdag 26 april 2022 ontvingen twaalf inwoners van de gemeente Waadhoeke een Koninklijke Onderscheiding tijdens de jaarlijkse Lintjesregen. Vier personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Acht personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de lintjes vond plaats in theater de Koornbeurs in Franeker.

Personen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

-Jan van der Weij (70) Baaium (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

In 56 jaar tijd heeft Jan van der Weij meer dan dertig vrijwilligersfuncties bekleed. Meestal meerdere bestuurlijke functies tegelijkertijd. Vooral op het gebied van cultuur, natuur, onderwijs en gezondheidszorg. Bijvoorbeeld voor het Iepenloftspul Jorwert en de restauratie van de kerk in zijn dorp Baaium.

Ook na zijn pensioen blijft meneer Van der Weij zich inzetten. Momenteel onder andere als secretaris van de Stichting Leergeld Leeuwarden en als lid van de adviescommissie Cultuurhistorie van It Fryske Gea.

-Dirk Osinga (66) Berltsum (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Dirk Osinga is de man van het geld. Een door de wol geverfde fondsenwerver. Naast de werkzaamheden voor zijn eigen financieel adviesbureau zet hij zich al ruim veertig jaar belangeloos in voor de maatschappij. Meer dan vijftien stichtingen of verenigingen kunnen op hem rekenen.

Mede dankzij de inspanningen van meneer Osinga is bijvoorbeeld de volledige restauratie van de prachtige koepelkerk in Berltsum tot stand gekomen. En hij hielp 2,6 miljoen euro bijeenbrengen voor de bouw van multifunctioneel centrum It Stedhûs in zijn dorp.

-Foppe de Lang (80) Dronryp (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Een jaar geleden vierde Foppe de Lang zijn tachtigste verjaardag. Om deze mijlpaal luister bij te zetten spraken vele bekenden filmpjes in. Hun enthousiaste verhalen maakten duidelijk dat hij al decennialang van grote waarde is voor de ‘mienskip’.

Sinds enkele dagen vaart het Fietspont Keimpetille weer. Het was in 2006 meneer De Lang zijn idee om dit pontje in ere te herstellen. Hij heeft dit voor elkaar gekregen. Van 1989 tot en met 2013 was hij Bouwmeester van de Permanente Commissie. Het leverde hem het erelidmaatschap van de PC op.

-Teunis Sjoerd ‘Teun’ de Jong (61) Sint Annaparochie (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)

Aardappelen lopen als een rode draad door het leven van Teun de Jong. Naast zijn eigen akkerbouwbedrijf aan de karakteristieke Oudebildtdijk in Sint Annaparochie is hij landelijk voorzitter van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. En als adviseur is hij betrokken bij stichting De Bildtse Aardappelweken. Hij geniet veel aanzien in de sector.

Van de aardappelakker naar het kaatsveld is een kleine stap. Achttien jaar lang gaf meneer De Jong leiding aan kaatsvereniging Drie Spul is Ut. Onder zijn voorzitterschap ging de vereniging met haar tijd mee.

Personen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

-Jacob ‘Jaep’ van der Wal (68) Sint Annaparochie (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Bijna 45 jaar heeft Jaep van der Wal voor de klas gestaan. Hij is een van de parels uit de schatkist van CSG Ulbe van Houten. Vriendelijk, uitdagend en oplossingsgericht boeide hij collega’s en leerlingen. Hierbij had hij in het bijzonder aandacht voor leerlingen die meer zorg nodig hadden. Dankzij zijn grote hart hebben heel veel leerlingen met kleine en grotere problemen toch hun weg in onderwijs en leven gevonden.

Ook op andere vlakken zet meneer Van der Wal zich met verve in voor de samenleving. Bijvoorbeeld voor de Protestantse Gemeente Sint Annaparochie.

-Theunis Gerrit Veenstra (82) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Achtentwintig jaar geleden nam Theunis Gerrit Veenstra met vervroegd pensioen afscheid van het ministerie van Defensie. Een voormalig commandant kent als geen ander het maatschappelijk belang van de inzet van vrijwilligers. Voor meneer Veenstra was het vanzelfsprekend om zijn beste beentje voor te blijven zetten.

Dat deed hij jaren lang belangeloos voor erfgoedinstelling Tresoar en de Belastingservice van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Ook op politiek gebied wilde hij van meerwaarde zijn voor de samenleving. Hij was onder andere vier jaar gemeenteraadslid voor Gemeentebelang in de toenmalige gemeente Franekeradeel.

-Dirk Oegema (64) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

In 1968 werd Dirk Oegema lid van Christelijke Muziekvereniging Advendo in Franeker. Sindsdien heeft hij verschillende instrumenten bespeeld. Van trombone tot slagwerk. Hij gaf al die jaren belangeloos muziekles en inspireerde jonge muzikanten. In 2019 vierde hij zijn vijftigjarig jubileum.

Tijdens de Elfstedentocht van 1985 was meneer Oegema bandleider van De Sterrekiekers. Tegenwoordig is hij een drijvende kracht achter pop- en jazzorkest The Academy en Pietenband Wild Geraas. Ook is meneer een steun en toeverlaat van Christelijk Fanfarekorps Concordia in Wjelsryp en droeg hij muzikaal bij aan het Iepenloftspul Dronryp.

-Hendrik Dirk van Egmond (83) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Hendrik Dirk Van Egmond ziet het als een morele plicht om naast betaald werk als vrijwilliger bij te dragen aan de samenleving. Zelf zet hij zich het liefst in voor kwetsbare mensen. Al twintig jaar geeft hij circa acht uren per week Nederlandse les aan bewoners van een asielzoekerscentrum. Onbezoldigd, bevlogen en met aandacht voor de kwetsbare positie van deze mensen.

Daarnaast was meneer Van Egmond 25 jaar bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderenbond. Ook zet hij zich vrijwillig in voor de Protestantse Gemeente Franeker. Nog steeds bezoekt hij eenzame ouderen.

-Wilhelmina Aikina ‘Ineke’ Duinkerken-Meijndert (72) Franeker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Meer dan dertig jaar al zet Ineke Duinkerken-Meijndert zich belangeloos in voor de samenleving. Gemiddeld ruim tien uren per week. Zelf op de voorgrond willen staan ligt niet in haar aard. Ze verbindt en enthousiasmeert mensen. Haar motto: heb je naasten lief als jezelf.

Dat brengt mevrouw in de praktijk in haar vrijwilligerswerk voor onder andere de baptistengemeente in Harlingen en als collectante voor KWF Kankerbestrijding.

-Roelof Bruursema (75) Bitgummole (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Zijn wieg stond in het Drentse dorp Diever. Toch levert Roelof Bruursema al ruim 45 jaar een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de Friese dorpen Bitgum, Bitgummole en Ingelum. In deze drie dorpen klinkt het weleens gekscherend: ‘Roelofs bed staat nog net niet in de sportkantine.’ Vriendelijk bedoelde plagerij. Want de dorpsbewoners kunnen niet om hem heen.

Zijn vrijwilligersactiviteiten zijn buitengewoon divers. Van de Vogelwacht en activiteitenvereniging De Maeyebeam tot sportcomplex It Bosk en het begeleiden van jeugdige kaatsers.

-Johannes Remkes ‘Joop’ Bekkema (76) Schalsum (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Na een imposante loopbaan bij de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht ging Joop Bekkema in 2001 met pensioen. Hij was een van de meest ervaren F16-piloten van het land. En de eerste Nederlandse vlieger die op de F16 de grens van duizend vlieguren doorbrak. Hij bracht jonge vliegers enthousiast, toegewijd en ook met humor de kneepjes van het vak bij.

Sinds 1988 heeft meneer Bekkema zich verdienstelijk gemaakt voor Gemeentebelang Franekeradeel, onder andere als wethouder. En als bijvoorbeeld voorzitter van de Stichting Jokerman draagt hij bij aan het onder de aandacht brengen van het werk van de legendarische Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan.

-Hinke ‘Hennie’ Annema (66) Boksum (Lid in de Orde van Oranje Nassau)

Een stille kracht wordt Hennie Annema genoemd, maar ook een drijvende kracht. Sinds 1980 is ze als vrijwilliger zeer betrokken bij haar dorp Boksum. Ze is een creatieve ideeënbedenker en motiveert mensen. Driedorpenkorps Advendo onder andere kan al dertig jaar rekenen op haar tomeloze inzet.

Niets is onmogelijk, altijd ziet mevrouw Annema een oplossing. Bijvoorbeeld toen ze directeur van de Otto Clant Skoalle was. Ze veranderde in 1993 de signatuur van deze basisschool, waardoor die voor het dorp behouden bleef.

De bijbehorende foto’s in willekeurige volgorde zijn gemaakt door Joachim de Ruijter

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!