Tsjom bedacht alternatieven om samen oud en nieuw te vieren *film*

0

Omdat we tijdens oud en nieuw te maken hadden met donkere dagen, Lock down en geen vuurwerk, leek het een lege en kille jaarwisseling te worden. In Tsjom was niets doen was geen optie. Om toch wat leuks te brengen en zo samen deze periode door te komen kwam het dus aan op pionieren. Het lag daarbij voor de hand om gebruik te maken van de kerktoren, die al sinds 1548 het middelpunt van verbinding is.
Oudejaarsdag stond de toren in verbinding met lichtbundels die, vanuit een aantal woningen, een kleurrijke draaiende vorm van licht op de wijzerplaten projecteerde. Hiermee werd het aftellen naar het nieuwe jaar benadrukt.

Nadat de laatste seconden van 2020 waren weggetikt en de kerkklokken het nieuwe jaar inluidden, straalden dansende lichtbundels vanaf de toren over Tsjom en flitsten er kleuren op de toren. Samen met Abba’s “Happy new year” vormde dit een mooi alternatief wat in het hele dorp te zien en te horen was.

Dorpsbewoners waren vooraf geïnformeerd om vanuit eigen erf het nieuwe jaar in te luiden, met het zicht op de toren. Zo werd het dorp verbonden en werd ‘afzonderlijk en op afstand’ toch ‘samen’ vieren. Het enthousiasme klonk door de straten en dorpsbewoners wisselden nieuwjaarswensen uit van de ene naar de andere kant van de straat. Degenen die nog even blokje om gingen wisselden op gepaste afstand nieuwjaarswensen uit en werd ook deze traditie voortgezet.

Hoewel anders dan anders, was het een leuk alternatief en volgden er positieve reacties. De rest van de nacht is rustig verlopen, wat ook de wijkagent berichtte. Naast dit alternatief voor oud en nieuw werd de toren vanaf Kerstavond op een bijzondere manier uitgelicht. Omdat het echt pionieren was ging de start niet van een leien dakje. Zo zorgden regen wind voor stroomstoringen en windstoten van windkracht twaalf maakte dat een deel van de lichtinstallatie weer naar binnen moest en pas na de storm weer opgebouwd kon worden. Desondanks is project uiteindelijk geslaagd en werd het resultaat positief.

Er werden door dorpsbewoners veel foto’s en filmpjes van de toren gedeeld, die tijdens een ommetje werden gemaakt. Niet alleen de dorpsbewoners, maar ook mensen die door het dorp reden zetten de auto aan de kant om het geheel te bekijken en een foto te maken. Naast het licht op de toren waren er in deze periode meer activiteiten om wat leuks te bieden, zoals het kerstkaartje om door te sturen, kerstliedjes op straat, een creatieve puzzeltocht en er werden verschillende kerstattenties bij de deuren langs gebracht. Hiervoor sloten de dorpsbewoners, verenigingen/stichtingen en organisaties uit Tsjom zich bij elkaar aan en droeg ieder op zijn eigen manier bij.

Het dorp kreeg hierbij ondersteuning van de dorpen en wijken coördinator, handhaving sociale inclusie en gebiedsteam van de gemeente Waadhoeke naast de steun van de Rabobank, Losse Fearren en andere fondsen. De uitvoer van het licht op de toren werd mede mogelijk gemaakt door Diamond Sound Systems uit Joure.

© Foto’s Thomas van Zonneveld

franekeractueel.nl