Open dag veehouderij de Boer Zweins *film * foto’s*

Velen hebben de bouw van het veehoudersbedrijf van familie de Boer aan de oude rijksweg naar Leeuwarden kunnen volgen. Inmiddels is alles gereed en was het tijd voor een open dag. Onder grote belangstelling werd het bedrijf vol trots getoond! Over ongeveer een week komt het vee in de stal. Maximaal kunnen hier 110 koeien […]

Storm: Boom Feikemastraat sneuvelt *foto’s*

De storm die vandaag over onze regio raasde heeft, naar het nu lijkt niet heel erg veel schade aangericht. Wel gingen er hier en daar wat bomen om en dat werd dan door gemeente werken weer razendsnel opgeruimd. Zo ook in de Feikemastraat, hier sneuvelde vanmorgen een boom en werd direct na melding opgeruimd. Arie […]

Elfstedentocht te Water doet Franeker aan *foto’s*

Sinds 1946 wordt onder auspiciën van de W.V. de Meeuwen de Elfstedentocht te Water georganiseerd, zo ook dit jaar  en wel van 24 t/m 29 juli 2017! Ditmaal voor 24ste keer wordt de Elfstedenweek voor de watersport gehouden. In deze week worden uiteraard de Friese 11 steden aangedaan en in 6 daarvan, waaronder Franeker, wordt […]