Suikerhoudende dranken verhogen bloeddruk van kinderen

0

Dieetcoach:  

De afgelopen 6 jaar vond er in het AMC in Amsterdam de zogenaamde  ABCD-studie plaats. Hierbij zijn gegevens van ruim 2500 kinderen van 5 à 6 jaar en bijna 800 kinderen van 11 à 12 jaar onderzocht. Uit de onderzoeken blijkt dat kinderen die meer suikerhoudende dranken drinken, een hogere systolische bloeddruk (= bovendruk) hebben. Dit verband is onafhankelijk van het gewicht van de kinderen. Recent onderzoek in Friesland toonde aan dat Friese kinderen minder suikerhoudende dranken zijn gaan drinken… 

Een verhoogde inname van suikerhoudende dranken ging in het onderzoek gepaard met een verhoogde activatie van het autonome zenuwstelsel. Dit is het zenuwstelsel dat wij niet zelf aansturen. Hierdoor is de bloeddruk mogelijk verhoogd. De onderzoekers vermoeden dat fructose uit suikerhoudende dranken verantwoordelijk is voor het bloeddruk verhogende effect. Uit dierstudies blijkt namelijk dat fructose het autonome zenuwstelsel activeert en daardoor de bloeddruk verhoogt.

Of het bij mensen ook zo werkt, is echter nog niet bekend, maar het ligt wel voor de hand omdat bij het drinken van de suikerhoudende frisdranken ook juist het autonome zenuwstelsel meer activiteit vertoont. Op 5-6 jarige leeftijd dronken de Amsterdamse kinderen gemiddeld 2,6 glazen suikerhoudende dranken per dag. Op 11-12 jarige leeftijd was dit 4,4 glazen per dag. Meer dan de helft van de kinderen die veel zoete drankjes dronken op de leeftijd van 5-6 jaar, dronken ook veel van die drankjes op 11-12 jarige leeftijd. Limonade werd het meest gedronken op 5-6 jarige leeftijd. Bij de 11-12 jarigen zijn frisdrank en vruchtensap populair. In al deze dranken zit fructose. De uitslag van dit onderzoek pleit voor ontmoediging van het drinken van suikerhoudende drankjes. Een hoge bloeddruk is volgens de onderzoekers een steeds groter wordend probleem onder kinderen. Kinderen die hoge bloeddruk ontwikkelen op jonge leeftijd hebben dit vaak ook op volwassen leeftijd. Het is al langer bekend dat een hoog lichaamsgewicht en hoge inname van zout kunnen leiden tot verhoogde bloeddruk. Een nog relatief onbekende risicofactor is het drinken van veel suikerhoudende dranken.

Ook studies bij volwassenen geven aan dat een langdurige hoge inname van suikerhoudende dranken de bloeddruk kan verhogen, onafhankelijk van een toename in gewicht of de gewicht/lengte verhouding (BMI). Uit onderzoek van GGD Fryslân blijkt dat in Friesland 60% van de kinderen van 4 tot 12 jaar 2 glazen of meer suikerhoudende dranken neemt. Dit is minder dan de 70% uit 2015. Ook blijkt uit het onderzoek dat 1 op de 10 kinderen kampt met overgewicht. Nog altijd zie ik als dietist deze kinderen nauwelijks. Ouders zien het te hoge gewicht kennelijk niet als een probleem. Hopelijk zien de ouders, na dit Amsterdamse onderzoek, wel de noodzaak van het drinken van gewoon kraanwater of thee zonder suiker. Kinderen kunnen overigens naar de dietist zonder aanspraak te maken op het eigen risico. Dit kan ook een eenmalig consult zijn om handvaten te ontvangen om de voeding op orde te krijgen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist Libra, tel. 06-11276810 of mail naar irene@libra-dieetadvisering.nl. Libra is gevestigd in Franeker (De Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen).

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!