Stimuleringsfonds jongerenwerk Waadhoeke wie kan dat aanvragen?

0

Stimuleringsfonds jongerenwerk Waadhoeke. Het beste idee door jongeren en voor jongeren in de Waadhoeke! Wij van het jongerenwerk merken dat jongeren weer zin hebben om bij elkaar te komen, leuke dingen te doen met vrienden en vriendinnen en natuurlijk ook weer wat perspectief willen zien voor
de toekomst. Daar willen wij, met dit stimuleringsfonds, graag een beetje bij helpen. HOE??!!
Ben jij lid van een stichting en of bestuur in jouw dorp of wijk en heb jij een goed idee om jongeren
(weer) bij elkaar te krijgen? Heb jij een leuk idee voor een activiteit of is er bijvoorbeeld een
ontmoetingsplek bij jullie in de buurt die opknapbeurt kan gebruiken? Dan is dit fonds misschien wel
iets voor JOUW!

Wie kan aanvragen?
Je kunt de subsidie aanvragen wanneer je geen winstoogmerk hebt, zoals bijvoorbeeld een Stichting
en/of verenging. Ontmoetingen van jongeren en het bieden van perspectief aan deze jongeren staan
centraal. De doelgroep waar fondsengeld voor aangevraagd kan worden zijn jongeren uit de
Waadhoeke van 14 tot en met 27 jaar. Voordat de aanvraag wordt ingediend dient deze afgestemd
te zijn met de desbetreffende jongere(n) en sluit deze aan bij hun vraag/ behoefte/ belevingswereld.
Daarnaast is het de bedoeling dat er wordt samengewerkt met meerdere partijen en/ of organisaties
uit de omgeving. Tot slot is het van belang dat het idee/de aanvraag bijdraagt aan een duurzame
oplossing voor ontmoetingen van jongeren.
In 2021 hebben we €5000,- te verdelen. We willen dit bedrag gaan verdelen over de initiatieven,
daarom willen we eerst graag inzichtelijk hebben welke initiatieven er zijn. Aan de hand van een
selectieprocedure wordt bepaald welke projecten in aanmerking komen voor dit fonds.
Voorwaarden

De aanvraag bevat de volgende punten

 • Het initiatief is bevorderlijk voor ontmoetingen tussen jongeren
 • Het initiatief biedt perspectief aan jongeren
 •  Er is een breed draagvlak voor de aanvraag (jongeren, netwerk, partijen en organisaties)
 •  De aanvraag wordt tenminste gedragen door 1 of 2 andere partijen

Praktische voorwaarden

 1. Stuur een korte project beschrijving, een presentie of een video van jouw idee, wees creatief!
  Doe dit voor 1 november 2021. Zorg ervoor dat jouw idee goed voldoet aan de hierboven
  genoemde voorwaarden.
  Stuur je project beschrijving naar het onderstaande mailadres en/of adres o.v.v.
  Jongerenwerk Skûle Welzijn
 2. De aanvraag wordt voor juli 2022 uitgevoerd

Uitkomst
De selectie van de aanvragen wordt door het jongerenwerk uitgevoerd. Bent u geselecteerd dan
nodigen wij u uit voor een overleg. Tijdens dit overleg kunt u het idee aan ons presenteren en bieden
wij ondersteuning voor uw plan, waar nodig. Na de overleggen worden de subsidies verdeeld en
uitgekeerd.

Contactgegevens:
Rinco de Vries
Mobiel: 06 34486467
Telefoonnummer Skûle: 0517 393 750
Emailadres: r.devries@deskule.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!