Stichting `Leergeld` grote winnaar in Friesland Rotary Stimuleringsprijs 2021

Elk jaar organiseert Rotary District 1590 (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevopolder) de Rotary Stimuleringsprijs met als doel vernieuwende maatschappelijke initiatieven te bevorderen die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en een duurzaam maatschappelijk effect hebben.

Dit jaar werd er een project ingezonden door Rotaryclub Franeker voor Stichting `Leergeld` gemeente Waadhoeke:

`Ieder kind een zwemdiploma, nu meedoen is later meetellen!`

Via Stichting Leergeld kunnen kinderen vanaf 6 jaar op zwemles voor het zwemdiploma A, voor gezinnen die in situaties verkeren waarbij dat financieel (tot 120% van sociaal minimumloon, schuldsanering of uitkeringsgerechtigden) niet haalbaar is. Zo kunnen alle kinderen veilig buiten spelen en kunnen meedoen aan zwemfeestjes. De inzending was een YouTube filmpje, hieronder te zien. Tekst gaat onder filmpje verder.

Geïnterviewd werden Quinty en haar moeder Marleen.

Van alle inzendingen in Friesland won de inzending van Rotaryclub Franeker en Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. voor de regio Waadhoeke. Gewonnen is een bedrag van € 2500,= en dat kon zelfs nog € 5000,= worden, want op 29 mei 2021 beoordeelde een vakjury alle provincie winnaars. Van de vele tientallen inzendingen werd de Franeker inzending 3e, maar de initiatiefneemster namens Rotary club Franeker Jelly van der Vlede, is erg blij met de 2500 euro, die volledig besteed gaat worden aan `Ieder kind een zwemdiploma, nu meedoen is later meetellen!` Een prachtig resultaat voor Stichting `Leergeld`

Coördinator Annet Bijlsma van Stichting  `Leergeld` in gemeente Waadhoeke, geeft verrassende informatie, maar biedt via stichting `Leergeld` ook oplossingen voor jeugd in onze gemeente:

In Nederland leeft 1 op de 8 kinderen in armoede. Deze kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenootjes heel normaal zijn waardoor  zij vaak letterlijk aan de zijlijn staan. Zij kunnen bijvoorbeeld niet mee op schoolreis, kunnen geen zwemlessen volgen en niet op voetbal of dansles, hebben geen fiets om mee naar school te gaan of geen laptop om hun huiswerk op te maken. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen. (Klik op de link voor meer informatie https://leergeldleeuwarden.nl)

Ook in gemeente Waadhoeke vertellen we graag wat meer over het mooie werk wat wij met vele vrijwilligers namens deze stichting doen voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Stichting Leergeld is een landelijk stichting en elk gebied heeft zijn eigen bestuur. Friesland bestaat uit 4 gebieden en daar is stichting Leergeld Leeuwarden e.o. een van. Dit gebied bestaat uit de gemeente Tytsjerksteradiel, Leeuwarden, Waadhoeke, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

De mogelijkheden en activiteiten die bij de Stichting aangevraagd kunnen worden zijn:

-Vergoeding voor een schoolreis voor kinderen van 4 tot 18 jaar in het Basis, Voortgezet en MBO onderwijs. Voor de Basis school vergoeden zij de schoolreis voor 100% en in het Voortgezet en MBO doen ze dat voor 50% , ze hebben met die scholen de afspraak dat zij de andere helft voor hun rekening nemen.

  • Vergoeding voor zwemles A en B vanaf 6 jaar, wij hebben met de zwembaden afspraken dat zij dit voor een vast bedrag doen en dat het kind in ieder geval met een diploma naar huis gaat ongeacht het aantal lessen.
  • Vergoeding van een laptop vanaf 12 jaar als het kind naar het Voortgezet onderwijs gaat, na vier jaar kan er een nieuwe worden aangevraagd.
  • Vergoeding voor een schoolspullen pas vanaf 12 jaar, hier kan een kind voor € 60,-  schoolspullen uitzoeken zoals een tas, agenda, kaftpapier, etc.
  • Deze pas is zo gemaakt dat er ook alleen schoolspullen voor gekocht kunnen worden bij b.v. de Hema of Bruna dus geen tijdschriften of etenswaren.
  • Met Sinterklaas kan het gezin een bol.com bon aanvragen zodat er een cadeau kan worden +uitgezocht.

Een gezin kan een aanvraag doen op de site Sam& voor alle kinderen (www.samenvoorallekinderen.nl) , dit is een portal waar verschillende stichtingen achter 1 loket zitten. Dit zijn Stichting leergeld, Jeugdfonds Sport en Cultuur, stichting Jarige Job en Stichting Kinderhulp.

Als de  aanvraag is gedaan voor b.v. een schoolreis dan  komt deze bij een coördinator van de stichting Leergeld binnen en als het een nieuw gezin is dan wordt er een intermediair aan gekoppeld die op huisbezoek gaat.  Bij een vervolg aanvraag blijft deze intermediair altijd het eerste aanspreekpunt van dit gezin

Deze intermediair kijkt naar het inkomen dit is max 120% van het sociaal minimum, maar ook of er schulden zijn of hele hoge kosten en weinig inkomen door bv Corona. We proberen ook echt de gezinnen te helpen die wel hard werken maar weinig inkomsten hebben. Het mooie van onze werkwijze is dat de geldstroom nooit via het gezin gaat maar altijd rechtstreeks naar de partij die een dienst of goed aanbiedt.

Maar de intermediair kijkt ook of er nog meer vraag is in een gezin, wil een kind sporten, dansen of piano spelen, dan kunnen wij voor dit gezin een aanvraag doen bij Jeugdfonds sport en Cultuur. Ook kunnen wij bij Jarige Job een verjaardag doos aanvragen waardoor een kind een feestelijke dag heeft en op school kan trakteren.

Stichting `Leergeld` is mede afhankelijk van donaties en initiatieven als deze en met deze informatie bent u als lezer wellicht ook bereid ons te helpen. Via de site kan u altijd contact leggen!

error: Bericht Beveiligd!