Stichting helpt leerlingen aan schoolspullen in Waadhoeke

0

Stichting helpt leerlingen aan schoolspullen met Schoolspullen

De Stichting Leergeld Leeuwarden e.o. helpt ouders, die het (tijdelijk) niet kunnen betalen, bij de aanschaf van schoolspullen voor hun kind. Dat gaat om kosten die verbonden zijn aan school en leren. Zo is er speciaal voor kinderen die nu in groep acht zitten en middelbare scholieren de Schoolspullenpas. Met het bedrag dat op deze pas staat, kunnen kinderen bij een aantal winkels in Friesland een schooltas, gymspullen of andere schoolbenodigdheden kopen.  

Voor 2020 heeft de stichting 1.500 passen beschikbaar. De Schoolspullenpas is aan te vragen via www.Kindpakket.nl tot en met 31 mei 2020. Op de website kunnen ouders zien welke vergoedingen Leergeld heeft en of hun kind in aanmerking komt voor die vergoedingen. Tevens kunnen ze daar een aanvraag doen. 

‘Veel ouders hebben door de coronacrisis een terugval in hun inkomen. Maar ook voor de coronacrisis waren er al ouders die niet alle leermiddelen van hun kinderen konden betalen,’ stelt Jet van Gelder, voorzitter van Stichting Leergeld Leeuwarden. ‘Het gaat niet alleen om gezinnen die in de bijstand zitten. Soms hebben ouders door een terugloop van betaalde uren of tegenvallende bedrijfsresultaten tijdelijk minder inkomen.’ Het werkgebied van de Stichting Leergeld Leeuwarden bestaat uit de gemeenten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en Terschelling. 

In 2019 hielp de stichting 3.575 kinderen met leermiddelen. ‘We helpen ouders met diverse kosten die met het schoolgaan van hun kinderen te maken hebben, zoals schoolreisjes, laptops en zwemlessen,’ vertelt coördinator Paula van der Veer.  

franekeractueel.nl