Steunpunt voor jonge-mantelzorgers `Skûle Welzijn`

In de voorgaande weken werd al verteld over de Pluk Geluk-tuin in Arum, de opening op 9 juli 2022 en start met een veiling voor kinderhuis Nikki`s Place in Chiang Mai (Thailand) die 10.500 euro opleverde. De pluktuin, een initiatief van Rotaryclub Franeker en Harlingen, staat nu vol prachtige veldbloemen. Ze mogen geplukt worden voor 10 euro per vierkante meter en je mag dan plukken tot eind september 2022. Je kan zoveel vierkante meters kopen als je wil via de website www.plukgeluk-arum.nl. Je complete inleg is bestemd voor drie zorgvuldig uitgekozen doelen. Deze week lichten we één van deze goede doelen wat uitgebreider toe. Ook al, omdat het informatie betreft die vaak onbekend is bij heel veel lezers. Deze keer over het steunpunt voor Jonge Mantelzorgers in Waadhoeke e.o. De complete inleg voor verkochte vierkante meters zal gelijkelijk verdeeld worden over de 3 goede doelen.

Jonge mantelzorgers

Fawaka is de Friese overkoepelende organisatie die zich inzet voor de belangen van jonge mantelzorgers tussen de 10 en 25 jaar. Fawaka heeft al ruim 10 jaar kennis en ervaring in het ondersteunen en begeleiden van jonge mantelzorgers, ouders/verzorgers en professionals.

In Nederland groeien 1 op de 4 jongeren op in gezinnen met een (ernstig of chronisch) zieke ouder, broer of zus. Dit betekent dat zij al op jonge leeftijd flink moeten bijdragen in de huishouding en zorg. Het is gebleken dat deze jongeren het risico kunnen lopen op een verstoorde pubertijd, vervroegd schooluitval, lichamelijke en/of psychische problemen nu en/of in de toekomst. Tijdige (h)erkenning en ondersteuning van deze jongeren is van belang om deze problematiek te voorkomen. Daar hebben zij jullie als professional voor nodig!

Fawaka kan – Indien gewenst – voor extra ondersteuning en/of begeleiding zorgen. Daarnaast organiseert Fawaka gastlessen op scholen en presentaties voor professionals/beleidsmakers. Ook ambulante begeleiding van de jonge mantelzorger is vanuit Fawaka mogelijk. Dat hoeft niet altijd “zwaar” te zijn, het kan zijn om thuis even te kletsen of ergens met de jongere afspreken.

In vergelijking met hun leeftijdsgenoten hebben jonge mantelzorgers maar weinig tijd voor zichzelf en voor leuke, ontspannende activiteiten. Daarom organiseert Fawaka (vaak in samenwerking met lokale Steunpunten Mantelzorg) ook FUNdagen. Vanzelfsprekend kunnen jonge mantelzorgers door jullie aangemeld worden om aan deze dagen deel te nemen. Het principe van de FUNdag is ontmoeting en ontspanning samen met andere jonge mantelzorgers. Deze dagen zijn gratis en ook het vervoer kan geregeld worden wanneer dat nodig is.

Zo`n steunpunt voor gemeente Waadhoeke is er bij `de Skûle Welzijn` in Franeker.  https://deskule.nl/jonge-mantelzorgers 
Voor meer informatie kunt je ook kijken op de site www.fawaka.nu of mailen naar info@fawaka.nu

error: Bericht Beveiligd!