Stedelijk Muziekcorps Harmonie speelt weer!

Gelukkig kunnen en mogen we weer muziek maken. Vanwege alle Coronaperikelen is het lange tijd stil geweest. Wekelijks wordt er weer gerepeteerd in de Driesprong aan de Salverderweg te Franeker. Bepaalde maatregelen moeten nog wel in acht worden genomen. Zo staan de stoelen op een afstand van 2 meter van elkaar. En tussen de voorste rij dwarsfluiten en de dirigent is een plastic scherm aangebracht. ’t Is even schakelen, maar het went ook weer snel.

De Anjeractie waar onze vereniging elk jaar aan meedoet verliep in mei ook anders. Niet meer met de collectebus langs de deuren. Maar met behulp van een link, die via whatsapp is verspreid, kon er een bedrag (via het Anjerfonds) naar onze rekening worden overgemaakt. Een ieder die ons financieel heeft gesteund bedanken we hierbij hartelijk.

We kijken ernaar uit om in de stad en omstreken weer optredens te mogen verzorgen

Bestuur en leden van Muziekcorps Harmonie Franeker

error: Bericht Beveiligd!