Seewyn nieuwe instelling voor kunsteducatie in Waadhoeke en Harlingen

0

Seewyn presenteert zich als nieuwe instelling voor kunsteducatie in Waadhoeke en Harlingen

Seewyn is de naam van de nieuwe instelling die vanaf heden muziek-, kunst- en cultuuronderwijs verzorgt in de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. De stichting, waarvan het hoofdkantoor in Franeker is gevestigd, komt voort uit een fusie tussen de kunstinstellingen Ritmyk en Muzarthe. De naam Seewyn werd zondag 20 januari in Franeker onthuld tijdens een feestelijk concert van leerlingen en docenten in schouwburg de Koornbeurs.

De krachtenbundeling volgt op de gemeentelijke herindeling in het noorden van Friesland waarbij Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt en vier dorpen uit Littenseradiel in 2018 samen Waadhoeke zijn gaan vormen. Ruim een jaar is door medewerkers van Ritmyk en Muzarthe hard gewerkt aan de nieuwe stichting. De lesplaatsen, onder andere in Harlingen, Franeker, Sint Annaparochie en allerhande dorpshuizen, blijven met de voorgenomen fusie ongewijzigd. Mevrouw Berni Dijkerman is benoemd tot interim-directeur van Seewyn.

Het muziekschoolgebouw aan de Sjaardemastraat in Franeker fungeert als hoofdgebouw van de instelling. Het kantoor is telefonisch en per e-mail elke werkdag bereikbaar. Gelijktijdig met de bekendmaking van de naam werd in de Koornbeurs ook de website voor Seewyn gelanceerd: www.seewyn.nl. Hier is het volledige aanbod aan lessen, cursussen en ensembles te vinden. Belangstellenden kunnen zich online inschrijven en op de website een gratis proefles aanvragen.

De optredens bij het fusieconcert in de Koornbeurs werden zondag verzorgd door een gitaarensemble onder leiding van Wim de Vrij, een fluitensemble met Gonny Roelofsen als dirigent, de Lucky Clarinets onder aanvoering van Luc Feikens, Jeugdkorps Burdine dat wordt geleid door Tjipke Pasma en het popkoor Different Sound onder leiding van Simon Bouma. Het concert werd door de muzikanten afgesloten met een lied dat speciaal voor de fusie is geschreven en gecomponeerd.

“De aanzet voor de fusie vond een paar jaar geleden plaats in de achtertuin van de voormalig directeur van Muzarthe, Jan van der Goot. Ik stelde hem voor om als goede buren meer te gaan samenwerken. Met de vorming van Waadhoeke gingen wij om tafel om de beste vorm van samenwerking te vinden ten behoeve van de kunsteducatie in Noordwest-Friesland. Het is namelijk belangrijk dat alle leeftijden dicht bij huis kunstonderwijs kunnen volgen. Kunst moet voor iedereen bereikbaar zijn, ook als je in een klein dorp woont. Samen staan we nu sterker.”
Berni Dijkerman (interim-directeur Seewyn, voormalig regiomanager Ritmyk)

“Seewyn verbreedt en verdiept de mogelijkheden. Samen zijn we nu goed toegerust om in Harlingen en Waadhoeke – een groot gebied – de kunsteducatie vorm en inhoud te geven. We delen elkaars expertise en know-how, dat geeft positieve energie. Het is bijzonder fijn om te ervaren dat er ook op politiek en ambtelijk niveau een drive is om van Waadhoeke een gemeente te maken, waar het voor de burgers goed toeven is. Wij voelen ons hierdoor geruggensteund om op de ingeslagen nieuwe weg enthousiast verder te gaan.”
Wim de Vrij, voormalig coördinator Muzarthe)

fotograaf: Casper Ferwerda

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!