Schoolkaatsen voorrondes

0

Woensdag 5 juni ’19

Waren de voorrondes van het schoolkaatsen van voorheen gemeente Franekeradeel. Dit jaar was het misgelopen met het organiseren van de voorrondes in deze gemeente. Kaatsvereniging DTD Uit Sexbierum-Pietersbierum trok aan de bel omdat de Basisschool de Skeakel nog niks had gehoord.

Hierop werd gevraagd of de kaatsvereniging dit voor 12 juni nog kon organiseren. Dus het geschiedde dat de voorrondes dit jaar in Sexbierum plaatsvonden. Het veld was de middag ervoor al gelegd door de vrijwilligers. Om half 3 werden door dhr. Monsma de Kransen, prijzen en lijsten werden gebracht.

De scheidsrechter van de KNKB werd deze ochtend nog benaderd om zijn debuut te maken. En mooi op tijd was daar Rick Minnesma. Het kantine personeel geregeld het bestuur aanwezig, Nu de schoolkinderen nog. Er waren 3 partuur bij de meisjes en 7 jongens partuur in de gezamenlijke A en B-poule.

Klokslag 15:00 uur kon de jeugd los en ging de strijd om in de finales van 12 juni op het Sjukelan te komen. Rond de klok van zes konden de prijzen worden uitgereikt. Bij de meisjes werd er 2 keer gekaatst en gaan de eerste twee door naar Franeker. De winnaar van de meisjes poule is geworden De Oanset 1  Marije Heeres en Sietske Strikwerda deze twee dames konden de krans mee naar huis nemen en staan op 12 juni op het Sjukelan. Ook de meisjes van De Skeakel  Mirthe Boschma, Rianne v.d Walt en Mare Zijlstra gaan naar het Sjukelan, zij werden tweede, helaas was daar geen prijs voor.

De jongens A en B werden samengevoegd en daar werd ook een verliezersronde gehouden. Eerste in deze ronde was SWS Tzummarum B. met Gerben v.d Ploeg, Brent Monsma en Senna Posthumus De eerste in de winnaarsronde was De Staetslanskoalle  met kaatsers Jorrit Palma en Allart Sijbesma.

Tweede SWS Tzummarum A. Mark Reitsma,Mart Postma en Atze Struiksma. Beide teams mogen zich volgende week melden in Franeker. Succes in Franeker op 12 juni.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!