Schoolkaatsen Sjûkelân een succes voor Waadhoeke *foto’s*

0

Het schoolkaatsproject is opgezet om de basisschoolleerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en 6 te laten kennismaken met de kaatssport.

En afgelopen woensdag was het weer zover op het heilige gras in Franeker werd er door vele scholen uit Friesland gestreden om de prijzen en hierbij laat de gemeente Waadhoeke zien dat het met winnende teams bij de jongens en meisjes een echte kaatsgemeente is met als hoofdstad Franeker.

De uitslagen:

Jongens:
1e. Slotschool, Sint Annaparochie. Iwan Hiddinga, Eelco Meijer, Noëlle Hiddinga
2e. Sint Radbodus, Dronrijp. Rienk Alberda, Jardo Sterkenburg, Erwin Vos
3e. De Bron, Bolsward. Silvan Elzinga, Inge Blanke, Edwin Yska

Meisjes:
1e. De Cingel, Menaam. Selma v.d. Wal, Nynke de Kloe
2e. Trije Doarpen Skoalle, Reduzum. Marit Bleeker, Marleen Haarsma
3e. De Jint, Stiens. Elbrich Bootsma, Rikst Grijpstra, Marije Bokma
3e. De Oanrin, Arum. Inez Bosch, Maud v.d. Veen

Lieuwe Bosch bracht alles prachtig in beeld:

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!