Rotaryclub Franeker spreekt waardering uit met 1000 orchideeën

0

Door Rotaryclub Franeker werden afgelopen dagen 1000 orchideeën bezorgd bij zorgpersoneel die werken in diverse disciplines in gemeente Waadhoeke, maar ook werden orchideeën bezorgd bij mensen thuis, die een hart onder de riem konden gebruiken. 

Wat mensen in de zorg presteren en wat we van hen vergen is niet uit te drukken in geld, maar wat Rotaryclub Franeker wel duidelijk wil maken, is haar grote waardering voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg. Via deze actie bereiken we natuurlijk niet alle zorgprofessionals en hopen we dat mensen zich niet gepasseerd voelen. We spreken onze grote waardering uit voor zorgprofessionals in alle disciplines.

Ook zijn er andere serviceclubs, bijvoorbeeld Lions en anderen die weer bij andere mensen geschenkjes bezorgen en hun waardering uiten naar hen. Door Rotaryclub Franeker werden er orchideeën gebracht voor zorgmedewerkers in Franeker bij `Saxenoord`, `Botniahuis`, `Westerpoort`, `Keningsstate`, maar ook bij `Buurtzorg`, Thuiszorg `het Friesche Land`, het team van Apotheek `de Hertog`, maar ook bij de huisartsen in `de Hertog` en hun teams. In de gemeente Waadhoeke kregen ook de bewoners van `Nij Bethanië` in Tzummarum  en in `de Beuckelaer` in St, Annaparochie dit geschenkje en het personeel van het `Van Harenhuis` en huisartsenpraktijken in Sint Annaparochie en de huisartsenpraktijk in Dronrijp.

Ook tientallen op zichzelf wonende mensen in Waadhoeke kregen een orchidee thuis, allen met `een hart onder de riem` en tekst van Rotaryclub Franeker. Nogmaals, we kunnen niet alle mensen bereiken, maar hopen, dat ieder in zijn of haar omgeving `omtinken hat`bij mensen in hun omgeving die dat nodig hebben.

Op de foto: de uitreiking van orchideeën aan het zorgteam van Botniahuis in Franeker.

Op de foto overhandigen Wigle Sinnema (l) en Wessel Veenstra (m) de orchideeën

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!