Rondleiding door Land van Latijn

0

Op woensdagmiddag 10 oktober houdt dr. Jacob van Sluis een rondleiding door de tentoonstelling Land van Latijn in Museum Martena. Jacob van Sluis is de beheerder van de boeken uit de universiteitsbibliotheek van de Franeker Universiteit en heeft veel studie en onderzoek verricht naar dit rijke bezit. Hij kan als een van de samenstellers van de tentoonstelling veel vertellen over het universiteitsleven, de studies, de professoren en de studenten. Hij zal speciaal aandacht schenken aan het gebruik van Latijn als gemeenschappelijke taal aan de universiteit. De rondleiding begint om 14.00 uur en is gratis als u een toegangskaartje voor het museum hebt gekocht. Aanmelding graag via 0517-392192 of info@museummartena.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!