Rekenkamer concludeert: Fiscale zaken Waadhoeke overwegend goed op orde!

0

Hoe gaat gemeente Waadhoeke om met de eigen belastingaangiften? De Rekenkamer doet onderzoek en concludeert dat Belastingdienst tevreden is. 

De Rekenkamer van gemeente Waadhoeke concludeert na onderzoek dat de gemeente de fiscale zaken overwegend goed op orde heeft. De risicobeheersing is goed, maar de belastingaangifte voor de vennootschapsbelasting is erg laat. En de gemeente voert geen specifieke interne controles uit hierop. 

Ook de gemeente betaalt belasting

Elke gemeente in Nederland moet belasting betalen aan de Belastingdienst. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om loonbelasting, maar ook om BTW. Als de gemeente activiteiten verricht alsof zij een onderneming is, dan moet zij sinds 2016 Vennootschapsbelasting betalen. Dus moet de gemeente ook aangifte doen. Als de aangifte niet goed is, loopt de gemeente fiscale risico’s. Een aantal gemeenten heeft afgelopen jaar naheffingen en zelfs sancties opgelegd gekregen van de Belastingdienst, omdat hun aangiften niet klopten volgens de Belastingdienst.

Onderzoek Rekenkamer

Daarom heeft de Rekenkamer onderzoek gedaan naar de vraag of de aangiftes en de controles (het ‘tax control framework’)  van Waadhoeke voldoen aan de eisen die hieraan gesteld kunnen worden.

Veel dossiers zijn bestudeerd en er is een casestudie uitgevoerd naar de Vennootschapsbelasting.

Conclusies

De Rekenkamer concludeert dat Waadhoeke een sterke interne controlestructuur heeft, waardoor mogelijke fiscale risico’s worden verkleind. Maar op de Vennootschapsbelasting wordt geen specifieke controle uitgevoerd. De aangifte voor de Vennootschapsbelasting heeft de gemeente in oktober 2020 nog niet ingediend. Er wordt gebruik gemaakt van een externe partij; de Rekenkamer vraagt zich in zijn rapport af wat de toegevoegde waarde hiervan is.

Ook stelt de Rekenkamer vast dat de gegevens die nodig zijn om de fiscale controles uit te voeren intern vaak niet of niet tijdig worden aangeleverd.

Rol van de Rekenkamer

De Rekenkamer is onafhankelijk en doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van de gemeente. Dit ter ondersteuning van de gemeenteraad. Elke gemeente moet een rekenkamer hebben.

Het rapport is voor de gemeenteraad gepresenteerd op 1 december.

 

franekeractueel.nl