Registratie levenloos geboren kind nu mogelijk

0

Kinderen die levenloos zijn geboren kunnen vanaf 4 februari 2019 officieel worden geregistreerd bij de ouders in de basisregistratie personen (BRP). Ook voor kinderen die voor die datum zijn geboren bestaat deze mogelijkheid. Het is erg verdrietig wanneer een kind levenloos op de wereld komt. Registratie in de BRP kan het verdriet niet wegnemen, maar hopelijk wel helpen bij de verwerking ervan.

Hoe kunt u uw kind laten registreren in de BRP?

Omdat de situatie per persoon verschilt, heeft de Rijksoverheid een webpagina ingericht. Vul de vragen van het formulier in. Zo weet u wat u kunt doen om uw kind te laten registreren.

Akte van geboorte

Voor het registreren van uw kind is een akte van geboorte van de burgerlijke stand nodig. Deze akte wordt opgemaakt door de gemeente waar het kind geboren is. Is er nog geen akte opgemaakt of weet u het niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente waar uw kind is geboren.

Woont u in de gemeente Waadhoeke?

Dan kunt een verzoek bij ons doen om uw kind te laten registreren. Elke ouder moet zelf een schriftelijk verzoek doen. Op het moment van de geboorte van uw kind moet u in Nederland ingeschreven zijn. Ook moet u op enig moment sinds 1 oktober 1994 in Nederland hebben gewoond. Voor in het buitenland levenloos geboren kinderen geldt dat in sommige gevallen ook registratie mogelijk is.

U kunt een afspraak maken bij gemeente Waadhoeke voor het laten registreren van uw kind. Bel daarvoor met 0517 – 380 380.

Zichtbaarheid

Met de registratie wordt uw kind zichtbaar voor u via MijnOverheid en op een uittreksel van de Basis Registratie Personen. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand en uzelf hebben inzage in deze registratie.

Gebruikte foto is gemaakt door Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!