Rabobank en De Koornbeurs Theater & Film verdiepen hun relatie

0

Op dinsdag 18 februari hebben Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland, De Koornbeurs Theater & Film in Franeker en de Stichting De Rode Loper, waarin de sponsoren van het theater zijn ondergebracht, een sponsorcontract voor de komende drie jaar ondertekend.

In Leeuwarden komen Theo Bosgra, voorzitter van de stichting De Rode Loper, Peter Veltman, penningsmeester, Hetty de Wit, secretaris, Titia Huisman, directeur van De Koornbeurs en Maurits Agema, accountmanager MKB in het kantoor van de Rabobank bijeen.

Stichting De Rode Loper is een club van zo’n twintig ondernemers die De Koornbeurs Theater & Film in Franeker een warm hart toedraagt. Ook de Rabobank voegt zich bij deze club en zet in op een intensievere samenwerking.

‘Het theater vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de regio, Passend bij waar ook wij als Rabobank voor staan. We gaan dan ook meer samen optrekken”, vertelt Maurits Agema.

Titia Huisman en Theo Bosgra vullen aan: “Als culturele partner in de lokale samenleving, zijn we altijd op zoek naar maatschappelijke thema’s waaraan we invullen kunnen geven. Ook de Waadhoeker ondernemers staan daar achter. Mooi dat we die thema’s samen met de Rabobank kunnen gaan uitwerken.”

Met deze samenwerking willen de partijen het verschil maken in de lokale samenleving. Door niet alleen eigen doelen na te streven, maar ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de regio.

Fotobijschrift:

Op de foto van links naar rechts: Theo Bosgra (voorzitter Stichting De Rode Loper), Hetty de Wit (secretaris Stichting De Rode Loper), Titia Huisman (directeur De Koornbeurs Theater & Film), Peter Veltman (penningmeester Stichting De Rode Loper) en Maurits Agema (accountmanager MKB Rabobank).

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!