Raad stemt in met integrale aanpak aanvullende onderwijsvoorzieningen

0

Naast de reguliere onderwijsprogramma’s voor rekenen, lezen en schrijven hebben scholen ook een taak op het gebied van cultuur, taal, verkeer en natuur en milieu. Onderwijs op deze gebieden wordt ook wel aanvullende onderwijsvoorzieningen genoemd. Waadhoeke wil de basisscholen in de gemeente hierbij ondersteunen. In samenwerking met de scholen wordt er nu gewerkt aan een integraal aanbod.

Scholen krijgen van het rijk een klein budget om hun leerlingen educatie aan te bieden op het gebied van cultuur, taal, verkeer, natuur en milieu. Hiervan kunnen ze extra activiteiten organiseren. Veel scholen lopen er tegenaan dat ze niet de capaciteit hebben om hier op een creatieve manier excursies voor te organiseren. Het liefst combineren ze daarbij verschillende onderwerpen, zoals cultuur en natuur en milieu. De gemeente wil de scholen hier nu in ondersteunen door ze een integraal aanbod aan te bieden.

Samen met het onderwijs- en cultuurveld wil Waadhoeke verbindingen leggen  tussen cultuureducatie, natuur en milieueducatie en taalonderwijs. Dit aanbod sluit aan bij de wensen van het onderwijs en zorgt voor tijdwinst en efficiency.

De gemeenteraad stemde donderdagavond in met de integrale aanpak. Daarnaast worden de budgetten die in de gemeentelijke begroting staan voor verschillende soorten educatie (verkeer, cultuur, milieu) samengevoegd. In september neemt het college een besluit over de coördinatie van het integraal aanbod voor de scholen. Gedacht wordt aan een cultuurcoach zoals er eerder ook was in het programma Sterrekijker in oud-Franekeradeel.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!