Provinciale en gemeentelijke steun nominatie werelderfgoed Planetarium

0

Met het beschikbaar stellen van € 50.000 heeft de raad gisteravond symbolisch het startschot gegeven voor de voordracht van het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium als ‘UNESCO werelderfgoed’. De provincie Fryslân stelde eerder deze week ook € 50.000 beschikbaar. Samen met hetzelfde bedrag van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn de kosten voor het nominatiedossier nu gedekt en kan de voordracht definitief doorgaan.

Begin 2022 wil Nederland het Planetarium voordragen voor het predicaat. Of het Planetarium werelderfgoed wordt, moet blijken in 2023. Dan besluit het UNESCO Werelderfgoedcomité over de Nederlandse voordracht. Fryslân kent op dit moment twee werelderfgoederen, de Waddenzee en het Woudagemaal. Met het Planetarium op de werelderfgoedlijst heeft Fryslân er dan drie en daarmee een unieke positie in Nederland. 

De voordracht gebeurt door het indienen van een nominatiedossier. Het dossier moet duidelijk maken hoe uniek het Planetarium is, maar ook hoe het zit met het beheer en onderhoud, bereikbaarheid, educatie, draagvlak enz. Om te komen tot een compleet dossier is er nog het nodige te doen, zoals aanvullend (internationaal) onderzoek, overleg, vertaalwerk, en vormgeving. De verwachte kosten hiervan zijn € 150.000.

Het Planetarium heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE), de provincie Fryslân en de gemeente Waadhoeke gevraagd om hier in bij te dragen. De RCE heeft hier in augustus mee ingestemd. Deze week hebben zowel de provincie Fryslân als de gemeente Waadhoeke een bijdrage van € 50.000 toegezegd aan het Planetarium. De provinciale en gemeentelijke steun betekent dat het Planetarium nu voldoende financiële mogelijkheden heeft om het nominatiedossier af te maken.

planetarium
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!