Promotie Annalies Outhuijse *foto’s*

0

Verdediging juridisch proefschrift in Martinikerk te Franeker

De wijsheid van toen. De kennis van nu.

Vandaag 25 juni herleefden oude tijden in Franeker en was Franeker weer even het academisch centrum van het noorden. Annalies Outhuijse, geboren en getogen in Franeker, verdedigde succesvol haar juridische proefschrift in een volle Martinikerk te Franeker.

Na afsluiting van haar studie rechten in 2015, heeft Annalies ervoor gekozen om een proefschrift te schrijven aan de Rijksuniversiteit Groningen. De ceremonie die normaliter in de aula van het Academiegebouw in Groningen plaatsvindt, werd ditmaal in Franeker gehouden. Annalies maakte met liefde gebruik van het feit dat het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen in 1996, vanwege haar geschiedenis als universiteitsstad (1585-1811), Franeker als promotieplaats heeft aangewezen voor promovendi met een Friese afkomst of een Fries onderwerp.

Annalies heeft het boek waaraan ze de afgelopen vier jaar heeft gewerkt verdedigt ten overstaan van een commissie van professoren in de Martinikerk in Franeker en met succes, zij verkreeg hiermee de academische graad van doctor!

Zoals ook bij eerdere promoties in Franeker, verleende de Academie van Franeker de logistieke ondersteuning die bij deze bijzondere gelegenheid nodig was. Wat deze promotie voor de Academie nog extra bijzonder maakt is dat Annalies in haar vrije tijd secretaris is van het Academiebestuur en dus zelf nauw betrokken bij de terugkeer van de Academie in de stad die twee jaar geleden in gang is gezet.

Na afloop was er gelegenheid om Annalies te feliciteren.

Wij waren erbij en maakten de volgende foto’s

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!